Artiklar och leverantörer


Artiklar som läggs till i artikelregistret kommer upp som förslag i diverse vyer i programmet när artiklar ska läggas till, som vid t.ex. i en arbetsorder, när artiklar har använts.

Artiklar kan levereras av flera leverantörer och leverantörens artikelnummer kan anges som koppling till den specifika leverantören om så önskas. Huvudleverantören visas i plocklistan. Se lista över leverantörer som stöds.

För att ladda upp ett befintligt artikelregister se sektionen ”Ladda upp register”.

Så här gör du för att lägga till en artikel:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Register > Artikelregister.
 3. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
 4. Skriv in artikelns artikelnummer och beskrivning.
  • Enhet och Pris behöver inte anges.
 5. Om behovet av en leverantör finns så går det att lägga till dessa genom att trycka på knappen ”+ Lägg till leverantör”.
  • Sökfunktionen hjälper dig hitta befintliga leverantörer.
  • Anges en leverantör som inte finns registrerad läggs denna automatiskt till.
  • Knappen för huvudleverantör används för att visa leverantören i plocklistan.
 6. Tryck på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya artikeln.

Underartiklar

Om en artikeln består av en eller flera underartiklar så specificeras detta under Underartiklar.

Information till administratörer

Logga in med ert admin-konto för att ändra modulinställningar och användarrättigheter.

Rättigheter för användare som berör Artikelregistret

Visa, Visa pris, Ändra, Skapa, Ta bort, Ändra vilken användare som lagt till en artikel,  Ange tidrapporteringsuppgifter

Rättigheter för användare som berör Leverantör

Visa, Ändra, Skapa, Ta bort

Modulinställningar / Ändra artikelinställningar
 • Eventuella standardpåslag
 • Skanningsbara sträckkodsformat
  Här väljer du vilka sträckkodsformat som kan/får användas.
 • Vilka artikelgrupper som är standard
 • Om vyn ska separera tidsrapportartiklar.
  Förinställda värdet är att inte visa Tid som en separat del i arbetsordrar utan under Artiklar.
 • Inkludera artikelgrupp i modellsök.
  Här ställer du vilka artikelgrupper som man ska kunna söka på i modell/gruppens modeller för att underlätta sökning på objekt.
  Artikelgrupperna anger du när du lägger in en artikel i Artikelregistret.
 • Påslagsartiklar
  Välj vilka artiklar som ska ha ett påslag i procent, ange maxpris och vilken artikelgrupp.


Inställningar i Fortnox-integrationen gällande artikelregistret
 • Ta ej med gömda artiklar på order.
  Artiklar som satts till ”Dölj för inloggad kund och vid utskrift” i artikelregistret tas då inte med på ordern.

Läs också Koppling till leverantörer