Artiklar och leverantörer


Artiklar som läggs till i artikelregistret kommer upp som förslag i diverse vyer i programmet när artiklar ska läggas till, som vid t.ex. i en arbetsorder, när artiklar har använts.

Artiklar kan levereras av flera leverantörer och leverantörens artikelnummer kan anges som koppling till den specifika leverantören om så önskas. Huvudleverantören visas i plocklistan. Se lista över leverantörer som stöds.

För att ladda upp ett befintligt artikelregister se sektionen ”Ladda upp register”.

Vad du ser när du lägger in eller tittar på en artikel ställs in med ert admin-konto under Artikelinställningar.

Så här gör du för att lägga till en artikel:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Register > Artikelregister.
 3. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
 4. Skriv in artikelns artikelnummer och beskrivning.
  • Enhet och Pris behöver inte anges.
 5. Fyll eventuellt i Artikelgrupp. För att kunna använda funktionen Påslagsartiklar behöver ni ange Artikelgrupper. 
 6. Fyll i övriga val.
  • Om artikeln kan vara rot/rut.
  • Om artikeln ska döljas för kund.
   Det innebär att artikeln döljs för inloggade kunder när de tittar på ordrar, samt tas bort från PDF-printade utskrifter.
 7. Underartiklar. Om den här artikeln består av en eller flera underartiklar så specificeras detta här.
 8. Lagerplats – om ni inte har Lager-modulen aktiverad kan du ange eventuell lagerplats här. OBS! Denna möjlighet kommer dock att tas bort i och med att Lager-modulen utvecklats. Om ni har Lager-modulen aktiverad – läs mer här hur du lägger till/ändrar lagerplats.
 9. Välj om artikeln ska flyttas med till Tidsrapporter.
  • Ange en enhet. En 1:a innebär att 1 timme anges som 1 timme på tidsrapporten. Om ni t ex anger siffran 2 här och har lagt 3 timmar på ordern flyttas 6 timmar (2 x 3 = 6) till tidsrapporten.
  • Ange tidsrapporttypen som ska användas när den här artikeln skickas över till tidsrapporten. Ytterligare typer kan läggas till i tidsrapportsvyn (längst ner på sidan, användarrättighet).
 10. Leverantör
  • Välj ev. leverantör genom att trycka på knappen ”+ Lägg till leverantör”.
  • Sökfunktionen hjälper dig hitta befintliga leverantörer.
  • Anges en leverantör som inte finns registrerad läggs denna automatiskt till.
  • Klicka på stjärnan för att ange huvudleverantör om ni har två eller flera leverantörer för artikeln. Då visas denna leverantör i plocklistan. Finns endast en leverantör av artikeln visas den.
 11. Tryck på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya artikeln.

Finns inte artikeln i registret?

Finns inte artikeln i artikelregistret när du ska lägga till den på en order/offert/kund m fl ställen öppnas en popup där du kan lägga till uppgifter om artikeln. Artikeln sparas i registret.

Information till administratörer

Logga in med ert admin-konto för att ändra modulinställningar och användarrättigheter.

Rättigheter för användare som berör Artikelregistret

Visa, Visa pris, Ändra, Skapa, Ta bort, Ändra vilken användare som lagt till en artikel,  Ange tidrapporteringsuppgifter

Rättigheter för användare som berör Leverantör

Visa, Ändra, Skapa, Ta bort

Modulinställningar / Artikelinställningar
 • Eventuellt standardpåslag
  %. Ange endast siffra.
 • Skanningsbara sträckkodsformat
  Här väljer du vilka sträckkodsformat som kan/får användas av er.
 • Standard artikelgrupp.
  Ange vilken artikelgrupp som är standard.
 • Om vyn ska separera tidsrapportartiklar.
  Förinställda värdet är att inte visa Tid som en separat del i arbetsordrar utan under Artiklar.
 • Visa senaste ändringarna.
  Lägger till fliken ”Senast ändrad:” Där ser du vem som ändrat artikeln och när.
 • Använd underartiklar.
  Används om en artikel innehåller flera delartiklar. Fält för artikelnummer, beskrivning, enhet, pris mm läggs till.
 • Ange om ni vill kunna ange en artikel som rot/rut.
  En kryssruta för detta läggs till på artikelposten.
 • Inkludera artikelgrupp i modellsök.
  Här ställer du vilka artikelgrupper som man ska kunna söka på i modell/gruppens modeller för att underlätta sökning på objekt.
  Artikelgrupperna anger du när du lägger in en artikel i Artikelregistret
 • Påslagsartiklar
  Välj vilka artiklar som ska ha ett påslag i procent, ange maxpris och vilken artikelgrupp påslaget gäller. OBS: Påslagsartiklar baseras på en artikelgrupp. Har ni inte artikelgrupper kommer du inte att se denna inställningsmöjlighet.

Inställningar i Fortnox-integrationen gällande artikelregistret
 • Ta ej med gömda artiklar på order.
  Artiklar som satts till ”Dölj för inloggad kund och vid utskrift” i artikelregistret tas då inte med på ordern.
 • m fl inställningar – se dokumentation för Fortnox

Läs också Koppling till leverantörer