Avtal


Under menyn Service hittar du Avtal. Här skapar du era avtal, genererar försäljningsordrar, ställer in om fakturor ska autogenereras, laddar upp dokument kopplade till avtalet mm.

På startsidan för Avtal kan du skapa nya avtal, se lista över befintliga avtal och editera dessa samt exportera/ladda hem en lista över avtalen.

Startsidan med listan över avtal visar:

 • Avtalets namn
 • Avtalets motpart
 • Eventuell anläggning
 • Eventuellt serviceobjekt
 • Föregående fakturadatum
 • Nästa fakturadatum. Markeras med rött när nästa fakturadatum närmar sig .

Börja med att lägga upp era avtalsvarianter som artiklar i Artikelregistret. Alla ordrar, serviceprotokoll, serviceobjekt och modeller kopplade till avtalet listas då under den artikeln.
Här några exempel på hur våra kunder namnger sina avtalsartiklar: Kvartalsserviceavtal, Hyresavtal lägenhet, Standardavtal, L-1020, A-01

När det finns avtal med fakturadatum som närmar sig ser du det genom ett rött ! i menyn, så du inte missar att skicka fakturan/generera försäljningsorder.

Här går vi igenom de olika fälten för ett nytt avtal.

Namn

Välj ett namn på avtalet. Förslagsvis något som beskriver vilken typ av avtal det är. Detta är ett obligatoriskt fält.

Välj kund

Skriv kundens namn i rutan eller klicka på förstoringsglaset i sökrutan för att söka mer detaljerat. Bra om du har många kunder med lika namn!

Sökfunktionen hjälper dig att leta rätt på befintliga kunder
Finns inte kunden med i listan skriver du kundens namn, så läggs kunden automatiskt till i Kundregistret

Anläggning

Sökfunktionen hjälper dig att leta rätt på kundens befintliga anläggningar. Finns inte anläggningen med i listan skriver du anläggningens namn, så läggs anläggningen automatiskt till. 

Start

Här skriver du in datum för avtalets start.

Slut

Här skriver du in datum för avtalets slutdatum.

Fakturaperiod

Ange faktureringsintervall, t ex 3-månader.

Om avtalet inte gäller ett serviceobjekt kan du fylla i de tre kommande fälten.
Rabatterade artiklar

Här anger du rabatterade artiklar för avtalet. Dessa ersätter priserna på artiklarna när de används i ordrar.

Faktureras

Här anger du artiklar som ska faktureras varje tidsperiod. Vanligtvis en fast summa i form av en artikeln supportavtal eller liknande.

Inkluderas

Artiklar som är inkluderade i avtalet. Dessa kan t.ex. vara supporttid. Exempel: 5 timmar av artikeln supporttid. När avtalet genererar en försäljningsorder så kontrolleras detta antal automatiskt och eventuell överskridning av antalet blir fakturerat.

Lägg till ett Serviceobjekt

Här kopplar du det eller de serviceobjekt som eventuellt ska ingå i avtalet. För varje serviceobjekt anger du artiklar, sådana som ska rabatteras, inkluderas och/eller faktureras.

Du får upp listan på era serviceobjekt. Finns inte serviceobjektet i listan klickar du på +Lägg till serviceobjekt och fyller i uppgifter om det nya serviceobjektet.

Inkluderat per räkneverk

För Serviceobjekt finns också möjlighet att lägga till villkor för ett räkneverk i avtalet. Här anger du artiklar som ingår per räkneverk.
Exempel: ett avtal för en kopiator inkluderar 1000 sidor färgat och 1000 sidor svartvitt.

Spara

När du sparat avtalet kan du välja att:

 • Generera en försäljningsorder. Du skickas vidare till Försäljningsordern och kan därifrån skicka till ert bokföringsprogram.
 • Ladda upp dokument
 • Aktivera automatisk fakturagenerering

Automatisk fakturagenerering

Genereringen av avtalen sker på det intervall som du angivit. Vad som genereras då är det som står under ”faktureras” på avtalet.

Exempel:
Serviceprotokoll.se faktureras varje kvartal, alltså var 3:e månad. Då faktureras avgift 500kr/mån för 3 månader framåt. Då har vi alltså:
Licensavgift 500:- x 3 = 1500:- för en (1) användare. 

Dessutom listas:

 • Uppladdade dokument
 • Genererade försäljningsordrar
 • Arbetsorder utförda under avtalstiden
 • Service utförd under avtalstiden

Exportera lista över avtal
Ladda ner/exportera lista

Klicka på Export/Ladda ner-symbolen så skapas en csv-lista över alla aktuella avtal.

Önskar ni få med annan eller ytterligare information i exporten – kontakta oss!

Information till administratören

Rättigheter för användare som berör avtal:

Visa, Ändra, Skapa, Ta bort, Generera försäljningsorder, Ta bort uppladdade filer