Gruppens modeller


I Gruppens modeller lägger ni in egna modeller av serviceobjekt. För att ladda upp register till Gruppens modeller se Ladda upp register.

För att se Gruppens modeller krävs att du har den rättigheten. Detta ställs in med ert admin-konto.

Varje modell som finns i Gruppens modeller markeras med en * efter objektet när ni söker objekt för att knyta det till kunden. Detta för att särskilja gruppens modeller från eventuell modelldatabasen tillhandahållet av systemet. Se mer under Modell.

Så här gör du för att lägga till ett objekt i Gruppens modeller:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Service > Gruppens modell.
 3. Tryck på knappen med symbolen +tecknet till höger om sökrutan.
 4. Fyll i de nödvändiga fälten.
  • Eventuella ersättningsdelar kan anges när ett serviceobjekt skapas. Läs mer om detta under Lägg till serviceobjekt.
  • Fabrikat och Typ behövs.
 5. Delar.
  Här kan delar som används för det aktuella serviceobjektet läggas in. Det blir då lättare att hitta delar när ni arbetar med ordrar på serviceobjektet.
 6. Serviceintervall
  Här kan det typiska serviceintervallet för objektet läggas in.
 7. Ladda upp
  Här kan dokument för aktuellt objekt laddas upp, r-dels listor, manual, mm. Uppladdade filer visas också på länkade serviceobjekt med modellens namn inom parentes.

Uppdatera länkade serviceobjekt.

Om du ändrar något, t ex serviceintervall eller artiklar, på en modell i gruppens modeller, kan du behöva uppdatera serviceobjekten länkade till modellen.

OBS: Ändringar av artiklar gör du under Serviceintervall. Det är där du sätter vilka delar som kommer med på en serviceorder.

Gör så här:

 1. Logga in som admin.
 2. Gå till detaljvyn för modellen.
 3. Klicka på knappen Uppdatera länkade serviceobjekt.
  Ett fält öppnar sig där du kan ser ändringar på modellen och kan välja vilka delar du vill uppdatera.

Angående räkneverk

Så här uppdaterar du befintliga serviceobjekt med räkneverk lagda på gruppens modeller. 

 • Logga in som admin, gå till Gruppens modeller och klicka på Uppdatera länkade serviceobjekt.
 • Räkneverk på serviceobjekt som inte finns på modellen tas bort om det inte finns avläsningar på objektet.
 • Saknas räkneverk på objektet läggs räkneverket från modellen till.

Information till administratörer

Logga in med administratörskontot för att välja rättigheter för användare.

Visa, Ändra, Skapa, Ta bort, Uppladdning, Ta bort uppladdade filer