Hantera artiklar och leverantörer


Artiklar som läggs till i artikelregistret kommer upp som förslag i diverse vyer i programmet när artiklar ska läggas till, som vid t.ex. i en arbetsorder, när artiklar har använts.

Artiklar kan levereras av flera leverantörer och leverantörens artikelnummer kan anges som koppling till den specifika leverantören om så önskas. Huvudleverantören visas i plocklistan.

För att ladda upp ett befintligt artikelregister från Visma Administration se sektionen ”Ladda upp register”.

Så här gör du för att lägga till en artikel:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Register > Artikelregister.
 3. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
 4. Skriv in artikelns artikelnummer och beskrivning.
  • Enhet och Pris behöver inte anges.
 5. Om behovet av en leverantör finns så går det att lägga till dessa genom att trycka på knappen ”+ Lägg till leverantör”.
  • Sökfunktionen hjälper dig hitta befintliga leverantörer.
  • Anges en leverantör som inte finns registrerad läggs denna automatiskt till.
  • Knappen för huvudleverantör används för att visa leverantören i plocklistan.
 6. Tryck på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya artikeln.