Kommentar i arbetsorder


Du kan lägga till kommentarer till en arbetsorder. Kommentarerna kan ändras eller tas bort, visas för kund eller endast internt.

Du kan lägga till en kommentar på tre sätt.

När du skapar en arbetsorder: Fyll i fältet Kommentar
I listläget: Klicka på pratbubblan till höger i en arbetsorder. Se bild 1 och 3.
I en öppen arbetsorder: Klicka på +Lägg till kommentar. Se bild 2

Bild 1: I listan med AO ser du att det finns kommentarer genom siffran vid ”pratbubblan”. Se också bild 3. Där visas hur det ser ut om du klickat på pratbubblan.
Bild 2: Så här ser det ut när du öppnar en befintlig AO. I Kommentarsfältet kan du snabbt lägga till, ta bort eller ändra en kommentar. Glöm inte klicka på spara-knappen under kommentarsfältet när du ändrat eller lagt till en kommentar.
Du behöver alltså inte klicka på Ändra-knappen för AO.

Ändra kommentar

Klicka på pennan om du vill ändra eller ta bort kommentarer.

Vem ser kommentarer?

Kommentarerna visas inte automatiskt för kunden. Vill du låta kunden se kommentarerna kan du ändra det genom att avmarkera Intern kommentar. Boxen där du avmarkerar kommer upp först när du sparat din nyskapade arbetsorder.

Texten (visas för kund) läggs till efter ditt namn i kommentarsfältet. Se exemplet i skärmdumpen nedan.

Bild 3. Så här ser det ut när du klickat på ”pratbubblan” för en AO i listan över arbetsordrar. Samtliga kommentarer visas och genom att klicka på symbolen med en penna kan du ändra kommentaren utan att öppna ordern.