Konto- och användarinställningar


Under konto/användarinställningar väljer du hur du vill få meddelande om tilldelade ordrar, kan ändra lösenord, se din aktivitetslogg, välja startsida mm.

Som administratör kan du byta grupp här när du ska göra grundinställningar för olika grupper/företag.

Bild 1

Klicka på ditt användarnamn som finns i övre högra hörnet, om du använder en dator, eller längst ner i menyn, om du använder en mobil enhet (se bild 1).

Du kan ändra namn och lösenord, koppla samman med ett googlekonto, ladda upp foto på dig själv och se din Aktivitetslogg. I loggen sparas alla dina aktiviteter i systemet.

Vilka inställningsmöjligheter du ser beror på vilka rättigheter du har. Har du frågor om det prata med er administratör.

Byta grupp

Är du administratör för flera grupper/företag? Klicka på Byt grupp som finns längst ner på sidan. Du kommer då till startsidan – Välj portal – och kan välja vilken grupp du vill ändra grundinställningar mm för. Läs mer om administratörsinställningar här.

Inställningar som kan göras

Vilka startsidor du kan välja på beror på vilka funktioner ni valt att använda.
Välj startsida

Ändra vilken din startsida ska vara när du loggar in i serviceprotokoll.se. Ingår du i flera grupper kan du välja startsida för varje enskild grupp. Förvald startsida är Att göra. Har ni valt att inte använda Att göra är startsidan Arbetsorder.

Admin-konton kan inte ändras och kommer alltid till sidan Gruppinställningar.

Använd lokal databas (Offline-läge)

Den här inställningen används för att spara register på din lokala enhet. Om kryssrutan är ibockad kommer de register som stöds att laddas ned och lagras lokalt på din enhet. Det innebär att du kan komma åt t ex Att göra-listan och dina inställningar i listvyer även om du inte har Internet-åtkomst.

Tänk på att du måste ha varit inne på en order innan du ”tappar” Internet-åtkomsten för att den ska kunna laddas ner till din enhet!

Genom att gå in på en order och klicka på Utför innan du går offline, kan du utföra ordern, fylla i alla uppgifter, se uppgifter om kunden mm. Det du fyllt i sparas tillfälligt på din enhet, även om du lämnar den ordervyn. När du sedan kommer åt internet igen går du in på ordern igen och klickar på Spara. Du får en notifikation om att du har en ej sparad order.

Arbeta inte för länge utan nät, då det finns en begränsning i hur mycket som kan lagras lokalt.

Skicka epost vid notifikation

Skickar ett e-postmeddelande till din e-postadress när en ny notifikation skapas. Till exempel om du blir tilldelad en order.

Notifikationerna visas också uppe i övre högra delen av skärmen när du är inloggad i systemet.

Skicka SMS vid notifikation

Aktiverar SMS-notifikationer. Skriv in ditt mobilnummer i fältet Telefon. Numret måste anges med landskod med ett ”+” före.

Skicka pushnotis vid notifikation.

Aktiverar pushnotiser för din enhet. Detta gör det möjligt för systemet att skicka notifikationer även när du inte är inloggad i systemet.

Detta fungerar bara på vissa webbläsare och telefoner. Om rutan är “utgråad” så har du antingen nekat tillåtelse till notifikationer eller så stöds inte din webbläsare/telefon ännu.

Servicepåminnelse

Aktiverar en påminnelse i form av en notifikation. Den kommer att visas en vecka innan en planerad och obokad service inträffar. Servicepåminnelse kan fås på tilldelade serviceordrar eller på alla serviceordrar.

Här kan du också ställa in vilket fokus du vill ha när du lägger in artiklar – beskrivning eller artikelnummer.

Få en kopia när du skickar epost från systemet

E-post som du skickar ut från systemet får alltid din e-postadress som Reply-to. Vill du ha en kopia på mailet klickar du i här.

Språk

Systemet känner av vilket språk du valt för din dator/mobil. Vill du ändra så gör du det här, på sidan med dina kontoinställningar. Ändrar du språket ändras det för alla sidor och för alla funktioner. Tillgängliga språk, i dagsläget, är engelska, svenska och tyska.

Detta ändras INTE:
– texter som du själv skrivit på en order eller i era modulinställningar
– om du sparat en arbetsorder e dyl och sedan byter språk kommer inte ev. notifikationer kopplade till den ordern att översättas.

Information till administratörer

Rättigheter för användare som berör aktivitetslogg.

 Visa alla