Ladda upp register


Använd mall för att ladda upp register

Med våra mallar kan ni själva skapa filer för uppladdning av era register. Om det saknas mallar eller ni behöver hjälp med detta kontakta oss.

Använder ni ekonomi- och administrationssystem läs mer här.

För att ladda upp register i systemet behövs inloggningsuppgifter till administratörskontot.

Så här gör du:

  1. Logga in med administratörsanvändaren.
  2. Du hamnar automatiskt på sidan Gruppinställningar (om inte klicka på gruppens namn i huvudet.)
  3. Gå längst ned på sidan och klicka på Ladda upp register. Du hamnar på sidan Uppladdning.
  4. Ladda ner den mall-fil du behöver och kopiera in ert eget register i mallen.
  5. Gå tillbaka till sidan Uppladdning.
  6. Välj sektion du vill ladda upp register till och tryck på Välj fil...
  7. Vänta på att uppladdningen blir klar. En uppladdningsprogression visas. Det går bra att lämna sidan, uppladdningen avbryts inte.

De här registertyperna finns just nu. Du hittar alla på sidan Uppladdning.

Artiklar: articles-import-serviceprotocol.xlsx
Kundregister: customers-import-serviceprotocol.xlsx
Rabattbrev: discountletter-import-serviceprotocol.xlsx
Prislista: prices-import-serviceprotocol.xlsx
Servicepunkter: servicecheckpointtemplate-import-serviceprotocol.xlsx
Serviceobjekt: serviceobject-import-serviceprotocol.xlsx
Serviceobjekt, delar: serviceobject-parts-import-serviceprotocol.xlsx
Modeller: serviceobjecttemplate-import-serviceprotocol.xlsx
Modeller, delar: serviceobjecttemplate-parts-import-serviceprotocol.xlsx
Serviceordrar: serviceorders-import-serviceprotocol.xlsx
Inventering: stocktaking-import-serviceprotocol.xlsx
Leverantörer: supplier-import-serviceprotocol.xlsx
Arbetsordrar: workorders-import-serviceprotocol.xlsx
Arbetsordrar, delar: workorder-parts-import-serviceprotocol.xlsx
Kontaktpersoner: contacts-import-serviceprotocol.xlsx
Serviceprotokoll: serviceprotocol-import-serviceprotocol.xlsx
Serviceprotokoll, delar: serviceprotocol-parts-import-serviceprotocol.xlsx

Generellt gäller:

  • Filen innehåller ett antal förinställda rubriker. Dessa rubriker måste vara med i filen du skapar men måste inte ligga i exakt denna ordning.
  • Ladda alltid upp själva registret innan du laddar upp filen med delar för registret. Ex: Först filen Serviceobjekt, därefter filen Serviceobjekt, delar.

Ladda upp filer från ekonomi- och administrationssystem
Visma

Det är möjligt att ladda upp kund, artikelregister och priser direkt från Visma Administration (xml-filer). För information om hur ni exporterar hänvisar vi till Vismas hemsida

Fortnox och BL Administration

Från program som Fortnox och BL Administration laddas register in automatiskt när ni lagt till integrationen. Observera att det tar tid på grund av begränsning i filöverföring från leverantör. Integrationer lägger ni till under Gruppinställningar. Gå längst ner på sidan – Lägg till integration

Vi gör det åt er

Vi kan självklart hjälpa er att göra en export till excel, filtrerar vad ni vill ha importerat och sedan importerar vi excelfilen åt er. Kontakta oss!