Ladda upp register


Det är möjligt att ladda upp kund- och artikelregister direkt från ert bokföringsprogram, förutsatt att bokföringsprogrammet stöds. För nuvarande stöds bara direktexportering från Visma Administration. För information om hur ni exporterar hänvisar vi till Vismas hemsida.

För att ladda upp register i systemet behövs inloggningsuppgifter till administratörskontot.

Så här gör du:

  1. Logga in med administratörsanvändaren.
  2. Gå in på gruppens inställningar genom att klicka på gruppens namn på startsidan.
  3. Gå längst ned till knapparna och välj ”Ladda upp register”.
  4. Välj sektion du vill ladda upp register till och tryck på ”Välj fil…”.
  5. Vänta på att uppladdningen blir klar. En uppladdningsprogression visas.