Ladda upp register


Använd mall för att ladda upp register

Med våra mallar kan ni själva skapa filer för uppladdning av era register. Om det saknas mallar eller ni behöver hjälp med detta kontakta oss.

För att ladda upp register i systemet behövs inloggningsuppgifter till administratörskontot.

Så här gör du:

 1. Logga in med administratörsanvändaren.
 2. Du hamnar automatiskt på sidan Gruppinställningar (om inte klicka på gruppens namn i huvudet.)
 3. Gå längst ned på sidan och klicka på Ladda upp register. Du hamnar på sidan Uppladdning.
 4. Ladda ner den mall-fil du behöver och kopiera in ert eget register i mallen.
 5. Gå tillbaka till sidan Uppladdning.
 6. Välj sektion du vill ladda upp register till och tryck på Välj fil...
 7. Vänta på att uppladdningen blir klar. En uppladdningsprogression visas. Det går bra att lämna sidan, uppladdningen avbryts inte.

Här listar vi några vanliga registertyper. Fler hittar du på sidan Uppladdning.

Ladda upp artikelregister

 • Ladda ner filen artiklar-import-serviceprotokoll.xlsx och öppna filen. Filen innehåller ett antal förinställda rubriker. Dessa rubriker måste vara med i filen du skapar men måste inte ligga i exakt denna ordning.
 • Öppna ert nuvarande artikelregistret, det som ni vill överföra från. Kopiera registret och klistra in det i import-filen för serviceprotokoll. Justera eventuellt rubrikerna.
 • Gå till sidan Uppladdning och ladda upp filen under rubriken Ladda upp Artikelregister

Ladda upp kundregister

 • Ladda ner filen kunder-import-serviceprotokoll.xlsx och öppna filen. Filen innehåller ett antal förinställda rubriker. Dessa rubriker måste vara med i filen du skapar men måste inte ligga i exakt denna ordning.
 • Öppna ert nuvarande artikelregistret, det som ni vill överföra från. Kopiera registret och klistra in det i import-filen för serviceprotokoll. Justera eventuellt rubrikerna.
 • Gå till sidan Uppladdning och ladda upp filen under rubriken Ladda upp Kundregister

Ladda upp filer från ekonomi- och administrationssystem

Visma

Det är möjligt att ladda upp kund, artikelregister och priser direkt från Visma Administration. För information om hur ni exporterar hänvisar vi till Vismas hemsida

Fortnox och BL Administration

Från program som Fortnox och BL Administration laddas register in automatiskt när ni lagt till integrationen. Observera att det tar tid på grund av begränsning i filöverföring från leverantör. Integrationer lägger ni till under Gruppinställningar. Gå längst ner på sidan – Lägg till integration

Vi gör det åt er

Vi kan självklart hjälpa er att göra en export till excel, filtrerar vad ni vill ha importerat och sedan importerar vi excelfilen åt er. Kontakta oss!