Lager (beta)


OBS! Lagerfunktionen är under utveckling. Det innebär att text och instruktioner här kan komma att ändras.

Kontakta oss om ni vill testa och hjälpa oss utveckla Lager så ordnar vi en genomgång.

Här ser du vilka flikar som finns under Lager.
Synka med Visma

Gör så här:

  1. Gå in på Gruppinställningar.
  2. Klicka på din Visma-installation under Integrationer.
  3. Klicka på knappen Autogenerera laget.


NOTE: Manuella leveranser skapade i Visma synkas inte, däremot synkas manuella leverans i vårt lagersystem med Vismas. Så gör ALLTID manuella leveranser i vårt lagersystem.

Synka med Fortnox

Synkning med Fortnox kommer inom kort.

Vad innehåller Lager?

Här går vi igenom de olika ingångarna. Vad du ser och kan göra som användare styrs av vilka rättigheter du fått i systemet.

När du använder lagerfunktionen visas dessa symboler när du lagt till artiklar i en order.

”Lagerhuset” visas när du inte valt ett standardlager.
Klicka på symbolen om du vill välja ett lager.

Lagerstatus

Stjärnan ser du när du valt ett standardlager. Siffran anger antal av artikeln.
Klicka på symbolen om du vill välja annat lager eller inget lager alls.

Lagervaror

Under fliken Lagervaror ser du och kan söka bland varorna i ert lager.

Vill du ser mer information om en vara klickar du på varan och hamnar då i Artikelregistret. Under Används i kan du se mer lagerinformation kring varan.

Vill du inventera varor kan du välja enskild eller flera varor redan här under Lagervaror. Läs mer om det under Inventering.

Lagerlista

Klicka på +-tecknet om du vill skapa en ny Lagerlista.

Lägg till artiklar i den nya lagerlistan genom att göra en manuell inleverans. (Detta gör du under Leveranser genom att klicka på +-tecknet)

I exemplet ovan har vi skapat en lagerlista för en enskild servicebil – ”Billager BKE404”. Du flyttar enkelt varor till t ex lagret i en servicebil genom att använda funktionen Leveranser. Läs mer under Leveranser på denna sida. Det ger dig full koll på vilka och hur många varor som finns i bilarna och rätt antal dras från rätt bil när varan används.

Standardlager

När du använder en vara i lagret tas det som standard från Huvudlagret. Du kan själv ändra detta genom att använda funktionen Standardlager som gjorts i exemplet ovan med ”Billager BKE404”. Ett standardlager är alltså det lager som du har ansvar för, t ex i din bil.

Klicka på den lagerlista du vill använda som standardlager. Längst ner på sidan finns knappen Använd som standardlager.

Inne på en Lagerlista ser du också vilka andra som använder lagerlistan som standardlager.

Vill du:

  • ändra val av standardlager väljer du en annan lagerlista, öppnar den och klickar på knappen Använd som standardlager.
  • ändra namnet på lagret eller lägga till kommentarer klicka på Ändra.
  • se all historik kring en lagerlista klicka på Visa historik längst ner på sidan.

En administratör kan ha tilldelat dig ett standardlager. Då kan du inte ändra valet av lager.

Inventering

Vill du inventera enskild vara klicka på kugghjulet till höger om varan i fliken Lagervaror.

Skärmdump på fliken Lagervaror där man valt att klicka på kugghjulet för att Inventera en vara.

Vill du inventera flera varor eller hela lagret finns två vägar.

3 streck kan betyda lite olika saker

Alt 1. Klicka på denna symbol i fliken Lagervaror. Välj alla varor (översta rutan) eller markera vilka varor du vill inventera.

Alt 2. Gå till fliken Inventering och klicka på +-tecknet. Välj alla (genom att klicka i översta rutan) eller markera de varor du vill inventera.

Klicka på Skapa inventering

Skärmdump på lagervaror där man ser knappen Skapa inventering

Nu kan du ange en tidsperiod för inventeringen och lägga till kommentarer.

Skärmdump på en pågående inventering.

Vill du ta bort varor från inventeringen klickar du på röda krysset efter varan. Skulle du ångra en borttagning klicka på ”snurrpilen” till vänster längst ner så läggs varan till igen!

Lista på inventeringar.

Inventeringar du gjort hittar du under Inventeringar. Så här anges status:
Under planering (ej påbörjad inventering),
Pågående (påbörjad men ej slutförd),
Slutförda. (signerade inventeringar)

Så här inventerar du:

  1. Klicka på en vara, fyll i antal och klicka på spara. 
  2. Finns det en avvikelse syns detta i listan. För att hantera avvikelsen klicka på Avvikelse till höger om varan och signera avvikelsen.
  3. När alla varor är inventerade signerar du inventeringen och den sätts till Slutförd.
Hantera avvikelse i lagret.

Leveranser

Under Leveranser gör och ser du in- och utleveranser i lagret.

Klicka på +-tecknet för att göra en ny in- eller utleverans och välj artiklar som ska ingå i lagret. Om du ser streckkodssymbolen kan du använda en streckkodsläsare för att lägga in en artikel.

NOTE: Manuella leveranser skapade i Visma synkas inte, däremot synkas manuella leverans i vårt lagersystem med Vismas. Så gör ALLTID manuella leveranser i vårt lagersystem.

Skärmdump från en leverans.

Transaktionshistorik

Här kan du se all transaktionshistorik för era lager: in- och utleveranser, reservationer, mål (dvs i vilka ordrar varan har använts), flytt mellan lager osv.

Exempel från transaktionshistorik.

Info till administratörer

För att medarbetarna ska kunna se och använda lagerfunktionen krävs att en administratör ger användarna den rättigheten.

Rättigheter för användare som berör lager
Visa, Skapa, Ändra,  Ta bort, Ange huvudlager, Ange standardlager, Tilldela standardlager, Skapa leverans, Ändra leverans, Ta bort leverans, Signera leverans, Skapa inventering, Ändra inventering, Ta bort inventering, Utför inventering