Lager


Uppdaterad 2023-02-21 – nya Lagerinställningar samt Lager, transaktionshistorik: Lagt till fält för Transaktionsdatum och Väntande.

I Lager kan du skapa flera olika lager. Artiklar flyttas lätt mellan de olika lagren. Lager innehåller lagerlistor, registrering av in- och utleveranser, inventering och transaktionshistorik. Systemet hanterar också uppdatering av lagervaror som t ex ligger i serviceteknikers bilar.

Lager aktiveras genom att, med admin-kontot, ställa in Användarrättigheter. Se mer under Info till administratörer.

Inställningar för användarrättigheter påverkar vad du ser och kan göra i Lager.

Lagret kan skapas genom att importera en excel-fil . Se mer under Info till administratörer.

Bild 1: Under fliken Lager listas alla era lager. Det är också här du skapar nya lager.

Vad innehåller Lager?

Här går vi igenom de olika ingångarna. Vad du ser och kan göra som användare styrs av vilka rättigheter du fått i systemet.

När du använder lagerfunktionen visas dessa symboler när du lagt till artiklar i en order.

Lagerstatus

Stjärnan ser du när du valt ett standardlager. Siffran anger antal av artikeln.
Klicka på symbolen om du vill välja annat lager eller inget lager alls.

”Lagerhuset” visas när du valt att inte ta en vara från ditt standardlager.
Klicka på symbolen om du vill välja ett lager.

Lager

Bild 2: Listan över lager.

Klicka på +tecknet om du vill skapa ett nytt Lager.

Lägg till artiklar i det nya lagret genom att göra en manuell inleverans. (Detta gör du under Leveranser genom att klicka på +tecknet). Inleveranser kan också göras via en Inköpsorder.

I exemplet ovan har vi skapat ett lager för en enskild servicebil – ”Service car 2”. Du flyttar enkelt varor till t ex lagret i en servicebil genom att använda funktionen Leveranser. Läs mer under Leveranser på denna sida. Det ger dig full koll på vilka och hur många varor som finns i bilarna och rätt antal dras från rätt bil när varan används.

En pil neråt mot en dator som betyder Ladda ner

Vill du ladda ner/exportera en lista på ett lager? Klicka på lagret du vill ladda ner och klicka sedan på denna symbol. En csv-fil skapas som du sedan öppnar i ditt kalkylprogram.

Huvudlager

Du skapar ett lager genom att importera en inventering av ert nuvarande lager. Läs mer om detta under Information till administratörer.

Det måste finnas ett Huvudlager. Namnet kan du dock ändra genom att klicka på Ändra. Vill du byta huvudlager klickar du på lagret, scrollar längst ner och klickar på Ange som huvudlager.

Exempel på lagerlista
Bild 3: Ange som huvudlager

Standardlager

När du använder en vara i lagret tas det som standard från Huvudlagret. Du kan själv ändra detta genom att använda funktionen Standardlager som gjorts i exemplet ovan med ”Service car 2”. Ett standardlager är det lager som du i första hand tar dina artiklar ifrån, t ex lagret i din bil.

Klicka på det lager i listan över lager du vill använda som standardlager. Längst ner på sidan finns knappen Använd som standardlager.

Inne på ett Lager ser du också vilka andra som använder lagret som sitt standardlager.

Vill du:

 • ändra val av standardlager väljer du ett annan lager, öppnar det och klickar på knappen Använd som standardlager.
 • ändra namnet på lagret eller lägga till kommentarer klicka på Ändra.
 • se all historik kring ett lager klicka på Visa historik längst ner på sidan.
 • ta bort dig från ett Standardlager utan att välja ett annat standardlager klickar du på Tilldela och klickar ur bocken i rutan bredvid ditt användarnamn.


En administratör kan ha tilldelat dig ett standardlager. Då kan du inte ändra valet av lager.

Bild 4: Använd som standardlager. Här ser du också vilka andra som använder detta standardlagret.

Migrera lager

Du kan också använda funktionen Migrera när du klickat dig in på ett Lager. Se bild 3 ovan. Då kan du snabbt flytta alla varor i ett lager till ett annat lager.

Lagervaror

Under fliken Lagervaror ser du och kan söka bland varorna i ert lager.

Vill du ser mer information om en vara klickar du på varan och hamnar då i Artikelregistret. Under Används i kan du se mer lagerinformation kring varan. I skärmdumpen ser du också att denna artikel är angiven som Lagervara.

Bild 5: Visar information om lageranvändning för en artikel i artikelregistret.

Vill du ange lagerplats för en enskild artikel behöver du göra en inleverans (intern lagerflytt). Läs mer om Leveranser.
Gör så här:

 • Klicka på Leveranser.
 • klicka på +.
 • Välj från vilket lager till vilket lager. Välj samma lager – om du inte samtidigt ska flytta artikeln mellan olika lager.
 • Leta reda på artikeln du vill ange lagerplats för så öppnas ett fält där du kan ange lagerplats.

OBS! Har ni inte aktiverat Lager-funktionen kan du ange lagerplats på en artikeln i Artikelregistret. Klicka på artikeln och välj Ändra.

Vill du inventera varor kan du välja enskild eller flera varor redan här under Lagervaror. Läs mer om det under Inventering.

Bild 6: Klicka på kugghjulet om du vill inventera en enstaka artikel direkt från Lagervaror. Listan på Lagervaror kan visas på två olika sätt. Här har vi valt listvyn. Då kan du sortera ordningen på de olika fälten samt välja vilka fält (kategorier) som ska visas. Klicka på den blåa fliken med ett litet +.
Ställ in beställningspunkt

Ställ in så du får en signal när det är dags att beställa fler av en lagervara. När värdet underskrids blir lagervaran rödmarkerad.

Gör så här:

 1. Välj en lagerlista.
 2. Klicka på Ändra
 3. Ett fält (Beställningspunkt) öppnas där du anger ett värde.
 4. Spara.

Om det finns artiklar som behöver beställas hittar du knappen Beställ bristande längst ner på lagerlistan. Klicka på den så skapas en inköpsorder med artiklarna.

Leveranser

Under Leveranser gör och ser du in- och utleveranser i lagret.

Klicka på +-tecknet för att göra en ny in- eller utleverans.

 1. Välj först vilket lager som inleveransen ska göras till.
 2. Välj artiklar som ska ingå i lagret. Om du ser streckkodssymbolen kan du använda en streckkodsläsare (scanner med bluetooth-koppling) för att lägga in en artikel.
 3. Har ni aktiverat lagerinställningen ”Visa utskriftantal på leveranser” anger ni eventuellt hur många ex. av etiketter som ska skrivas ut.


NOTE: Manuella leveranser skapade i Visma synkas inte, däremot synkas manuella leverans i vårt lagersystem med Vismas. Så gör ALLTID manuella leveranser i vårt lagersystem om ni använder Vismas lager.

Bild 7: Manuell inleverans
Inleverans via Inköpsorder

Det går också att göra in inleverans från en inköpsorder. Öppna inköpsordern. Klicka på knappen Skapa inleverans som finns längst ner på sidan. Välja artiklarna du vill lägga till i lagret och till vilket lager och lagerplats (om tillämpligt) de ska inlevereras. Se bild nedan.

Bild 8: Inleverans via Inköpsorder.
Bild: Exempel med fältet utskriftsantal aktiverat.
Inventering

Vill du inventera enskild vara klicka på kugghjulet till höger om varan i fliken Lagervaror.

Bild 9: Lista över lagervaror. Du kan göra en inventering av en enskild vara genom att klicka på kugghjulet och välja Inventera.

Vill du inventera flera varor eller hela lagret finns två vägar.

3 streck kan betyda lite olika saker

Alt 1. Klicka på denna symbol i fliken Lagervaror. Välj alla varor (översta rutan) eller markera vilka varor du vill inventera.

Alt 2. Gå till fliken Inventering och klicka på +-tecknet. Välj alla (genom att klicka i översta rutan) eller markera de varor du vill inventera.

Klicka på Skapa inventering

Bild 10: Skapa en inventering genom att markera varorna som ska inventeras och sedan klicka på Skapa inventering.

Nu kan du ange en tidsperiod för inventeringen och lägga till kommentarer.

Skärmdump på en pågående inventering.
Bild 11: Inventering under planering.

Vill du ta bort varor från inventeringen klickar du på det röda krysset efter varan. Skulle du ångra en borttagning klicka på ”snurrpilen” till vänster längst ner så läggs varan till igen!

Bild 12: Lista över inventeringar.

Inventeringar du gjort hittar du under Inventeringar. Så här anges status:
Under planering (ej påbörjad inventering),
Pågående (påbörjad men ej slutförd),
Slutförda (signerade inventeringar)

Så här inventerar du

Alt 1:

 1. Klicka på en vara. En popup öppnas där du fyller i antal och klickar på Spara. 
 2. Finns det en avvikelse syns detta i listan. För att hantera avvikelsen klicka på Hantera till höger om varan. En popup öppnas där du kan rätta avvikelsen eller välja Ta bort. Ta bort innebär att du tar bort inventeringen på varan.
 3. När alla varor är inventerade signerar du inventeringen och den sätts till Slutförd.
Hantera avvikelse i lagret.
Bild 13: Hantera avvikelse.

Alt 2:

Använd en handscanner (med bluetoothkoppling till dator/mobil) och scanna streckkoden på artikeln. En ny ruta öppnas i systemet där du kan fylla i antal. Se bild nedan.
I övrig är det samma steg som i Alt 1.

Rutan som öppnas när du scannat en artikel vid inventering
Bild 14: Popupen som öppnas när du klickat på en vara för att inventera. Här fyller du i antal.

Signera

När du är klar med hela inventeringen signerar du den. Varje avvikelse signeras separat när du hanterar avvikelsen.

Lagervärde

När du gjort en inventering helt klar skapas automatiskt ett lagervärde. Lagervärde får du för varje lager. Det innebär att ni snabbt kan ta fram värdet för ett enskilt lager i en tekniker-bil t ex.

Transaktionshistorik

Här kan du se all transaktionshistorik för era lager: in- och utleveranser, reservationer, orsak (dvs i vilken typ av order varan har använts), flytt mellan lager osv.

Bild 15: I fliken Transaktionshistorik kan du välja på två olika vyer. Det här är listvyn.
Ladde ner

Vill du ladda ner/exportera transaktionshistoriken klicka på denna symbol.

Info till administratörer

Under Gruppinställningar / Modulinställningar/Lagerinställningar hittar du inställningar för Lager-modulen. Har ni ett litet lager som ni vill ska växa är ”Skapa lagervara …” en enkel väg att uppdatera lagret.

 • Skapa lagervara av artiklar som läggs till på order.
  Artiklar i ert artikelregister som läggs till i en order eller offert läggs in som lagervara i ditt standardlager.
 • Skapa lagervara i huvudlagret av artiklar som läggs till på order.
 • Visa utskriftantal på leveranser. Öppnar ett fält på en Inleverans där du anger hur många etiketter som ska skrivas ut för en artikel.
 • Reservationsförskjutning (dagar).
  Ange antal dagar för systemet att kontrollera efter reserverade artiklar på serviceordrar. Systemet uppdaterar en gång per dag. Ändrar du antal dagar kommer den nya inställningen att slå igenom nästkommande dag både på gamla och nya ordrar.

Rättigheter för användare som berör lager

För att medarbetarna ska kunna se och använda lagerfunktionen krävs att en administratör ger användarna den rättigheten.

 Visa, Skapa, Ändra, Ta bort, Använd andra lager än standardlager, Ange huvudlager, Ange standardlager, Tilldela standardlager, Skapa leverans, Skapa in-/utleverans, Ändra leverans, Ta bort leverans, Signera leverans, Skapa inventering, Ändra inventering, Ta bort inventering, Utför inventering, Visa kvarvarande artiklar under inventering

Importera ett lager/inventering

Ni importerar ert befintliga lager genom att importera en inventeringen till Lagersystemet.

Gör så här:

 1. Logga in som admin.
 2. Klicka på Ladda upp register.
 3. Spara ner mallen: ”stocktaking-import-serviceprotocol.xlsx”
 4. Importera inventeringen till den filen.
 5. Logga in igen som admin och klicka på Ladda upp register.
 6. Ladda upp filen under Ladda upp inventering:.

Det finns två sätt att importera en inventering beroende på hur er tidigare inventering gjorts.

 • Med antal (”amount” i filen): då tar systemet differensen mellan det antalet som du importerar och det som är i systemet. Detta är den mest lämpliga metoden om du ska flytta över ett lager.
 • Med avvikelse (”difference” i filen): då lägger systemet in en differens och justerar antalet som ligger i systemet med den differensen du specificerat. Den här metoden använder du om ni precis gjort en inventering av lagret.

Datum för inventeringen sätts automatiskt till dagens datum om datum inte ligger med i importfilen. Priser och antal(amount) blir 0 om dessa uppgifter inte är med i importfilen.

Notera att det är först när du signerar inventeringen som lagersaldot uppdateras.

Ett tips är att importera t ex en lagerplats i taget. Då tar det inte så långt tid för uppladdningen att bli klar och ni ser lättare om något blir fel.

Lager och Visma

Manuella leveranser skapade i Visma synkas inte, däremot synkas manuella leverans i vårt lagersystem med Vismas. Så gör ALLTID manuella leveranser i vårt lagersystem.