Lägg till anläggning på kund


Anläggningar används för att samla serviceobjekt för en kund och anses oftast som en fysisk plats. Anläggningar har, precis som kunden, en adress och kontaktpersoner. Anläggningen kan innehålla servicepunkter som skall ses igenom vid utförandet av en serviceorder.

Serviceobjekt som ligger i samma anläggning kan slås ihop till en serviceorder med hjälp av servicekollisionsintervallet. Det här intervallet sätter hur många dagar det får variera mellan serviceordrar för att de ska slås ihop till en. Servicekollisionsintervallet representerar på det viset hur ofta man är villig att besöka en kund. Ett servicekollisionsintervall på 0 dagar medför att inga serviceordrar på anläggningen blir hopslagna.

Lägg till anläggning på kund – så här gör du:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Register > Kund.
 3. Leta upp den kund du vill lägga till en anläggning på i listan, antingen genom sökfunktionen eller genom att scrolla ned.
 4. Tryck på kunden.
 5. Gå till sektionen ”Anläggningar” och tryck på knappen ”+ Lägg till en ny anläggning”.
 6. Fyll i de nödvändiga fälten.
  • Kunden har automatiskt valts.
  • Kostnadsställe är information som förs vidare till service- och arbetsordrar när de utförs för att underlätta fakturering.
  • Kunden kan ha flera kontaktpersoner och dessa läggs till genom att tryck på knappen ”+ Lägg till kontaktperson”. När en kontaktperson läggs till kan även valet för ”Skicka serviceprotokoll” göras. Om denna knapp är ikryssad så skickas serviceprotokoll till kontaktpersonens mailadress när knappen ”Skicka protokoll” används på ett serviceprotokoll.
  • Servicepunkter för anläggningen läggs med fördel till via en mall. Mer information om hur de läggs till finns under sektionen ”Lägg till en servicemall”. Om en mall inte skall användas kan servicepunkter läggas till genom att klicka på knappen ”+ Lägg till servicepunkt”.
 7. När Ni är klar trycker Ni på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya anläggningen.