Lägg till inloggning för kund


Kunder kan logga in i servicesystemet för att själva hålla koll på vad som görs. En kund som är inbjuden är bunden till den kundens serviceordrar, arbetsordrar, serviceobjekt och anläggningar. Precis som med vanliga användare i systemet kan rättigheter för kunderna sättas. Om man t.ex. vill att kunden själv ska kunna gå in och göra drifttidsavläsningar på sina serviceobjekt så kan den rättigheten tilldelas användaren. Till skillnad från vanliga användare så behövs inte administratörsrättigheter för att ändra på dessa, utan endast rättigheten att ändra kundrättigheter.

Till skillnad från vanliga användare så kan kundanvändare också tillåtas anläggningar eller ej knutna objekt. (Med ej knutna objekt menas serviceordrar, arbetsordrar och serviceobjekt som inte är kopplade med en anläggning.) Man kan på så vis bjuda in flera användare och tilldela dessa sin specifika anläggning.

Så här gör du för att lägga till en kundanvändare / inloggning för kund:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Register > Kund.
 3. Leta upp den kund du vill lägga till en användare på i listan, antingen genom sökfunktionen eller genom att scrolla ned.
 4. Tryck på kunden.
 5. Gå längst ned till knapparna och välj ”Lägg till användare”
 6. Fyll i användarens inloggningsuppgifter.
  • Användarnamnet måste vara en giltig e-postadress.
  • Läs igenom texten och godkänn genom att trycka in knappen.
  • Användaren får inloggningsuppgifterna skickade till sig via e-post.
 7. Välj rättigheter för användaren och spara ändringarna längst ned. Användaren har inga rättigheter förrän sparandet.