Lägga till en modell och hur modeller funkar


Samtliga modeller är publika, det vill säga; de är synliga för alla som använder systemet, förutsatt att de har blivit tilldelade de rättigheterna av sin administratör.

Varje modell ingår i en kategori som väljs när modellen läggs till och en lista med befintliga kategorier kommer upp som förslag.

I modelldatabasen tillåts bara orginalartiklar som delar för modellen.

Er gruppadministratör kan ändra vilka modellkategorier som ska visas för er grupp genom att logga in och ändra gruppens inställningar. (Mer om detta under ”Ändra gruppens inställningar”).

Så här gör du för att lägga till en modell:

  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till Service > Modell.
  3. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
  4. Fyll i de nödvändiga fälten.
    • Tänk på att bara ange orginaldelar för modellen. Eventuella ersättningsdelar kan anges när ett serviceobjekt skapas. (Mer om detta under ”Lägg till serviceobjekt”).
    • Fabrikat och Typ behövs.
  5. När Ni är klar trycker Ni på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya modellen.