Lägga till kund


En kund är det som knyter samman servicesystemet och innehåller allt från anläggningar till serviceprotokoll.

Kunden innehåller ett namn och ett kundnummer. Kundnumret används för koppling med bokföringsprogram och för att enkelt kunna särskilja kunderna åt. Det är Ert interna kundnummer ni skall använda här. Kan bara i efterhand av administratören. (Logga in med administratörskontot och följ samma steg).

För att ladda upp ett befintligt kundregister från Visma Administration se sektionen ”Ladda upp register”.

Så här gör du för att lägga till kund:

 1. Logga in på ditt konto.
 2. Gå till Register > Kund.
 3. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
 4. Fyll i de nödvändiga fälten.
  • Under rubrikerna Serviceartiklar och Arbetsordersartiklar läggs artiklar till som ska läggas till automatiskt när kunden vals i service- respektive arbetsorder. T.ex. kan en fast kostnad för resa läggas till enligt överenskommelse med kunden. Tekniker på plats behöver på så sätt inte hålla ordning på vad som skall skrivas in för den specifika kunden.
  • Kunden har stöd för tre olika adresser; Besöksadress, Faktureringsadress och Postadress. För att lägga till de två sistnämnda så använd knapparna ”+ Lägg till faktureringsadress”, respektive ”+ Lägg till postadress”.
  • Kunden kan ha flera kontaktpersoner och dessa läggs till genom att tryck på knappen ”+ Lägg till kontaktperson”. När en kontaktperson läggs till kan även valet för ”Skicka serviceprotokoll” göras. Om denna knapp är ikryssad så skickas serviceprotokoll till kontaktpersonens mailadress när knappen ”Skicka protokoll” används på ett serviceprotokoll.
 5. När Ni är klar trycker Ni på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya kunden.