Modelldatabasen


För närvarande finns en databas med kompressormodeller Compressed air som administreras av serviceprotokoll.se. Vill ni använda den lägger ni till den under Gruppinställningar.  Administratörsinlogg krävs.

Vill ni använda ett eget register över modeller kontakta oss så lägger vi upp det åt er. De hamnar då i Gruppens modeller. Läs mer om Gruppens modeller.

Varje modell ingår i en kategori som väljs när modellen läggs till och en lista med befintliga kategorier kommer upp som förslag.

Er gruppadministratör kan ändra vilka modellkategorier som ska visas för er grupp genom att logga in och ändra gruppens inställningar. Läs mer om detta under Ändra artikelinställningar.

I modelldatabasen tillåts bara originalartiklar som delar för modellen.

Så här gör du för att lägga till en modell:

  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till Service > Modell.
  3. Tryck på knappen med symbolen ”+” höger om sökrutan.
  4. Fyll i de nödvändiga fälten.
    • Tänk på att bara ange originaldelar för modellen. Eventuella ersättningsdelar kan anges när ett serviceobjekt skapas. (Mer om detta under ”Lägg till serviceobjekt”).
    • Fabrikat och Typ behövs.
  5. När Ni är klar trycker Ni på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya modellen.