Offert


Offert-funktionen hjälper dig att snabbt skriva ihop en offert med alla nödvändiga uppgifter. Du hittar funktionen under Utför.

Offerten kan skrivas ut t ex som pdf. När kunden godkänt offerten genererar du med ett enda klick en arbetsorder.

Sök offerter

I sökfältet söker du på kundens namn eller kundnummer.

En ruta med en bock = filter

Klicka på denna symbol om du vill öppna sökfiltret. Då kan du ange datumintervall på offerten du söker.

Så här ser listan med dina skapade offerter ut. Klicka på ”kugghjulet” om du vill ändra, visa eller ta bort offerten. Du kan förstås också öppna offerten genom att klicka varsomhelst i fältet för respektive offert.

Skärmdump på lista med offerter.

Ett plustecken

Klicka på plustecknet för att skapa en ny offert. Fyll i de uppgifter ni vill ha med.

Kund

Sök bland era kunder. Finns inte kunden fyller du i namnet och systemet lägger automatiskt till kunden i Kundregistret.

Uppgifterna om betalningsvillkor och dröjsmålsränta hämtas från inställningarna ni gjort i Offertinställningarna. Se mer nedan under Inställningar för offert.

Giltighetstid

Fyll i datum för offertens giltighetstid.

Leveransadress

Fyll i leveransadress om den är annan än kundens adress.

Beskrivning och artiklar

Beskriv innehållet i offerten och lägg till de artiklar som ska ingå i offerten. Artiklarna hämtas från artikelregistret.

Spara

Glöm inte att spara offerten.

Ladda upp dokument

Du kan också ladda upp dokument kopplade till offerten, t ex villkorsbilagor, ritningar, foldrar …

Skriva ut offerten

Offerten kan du skriva ut/spara som pdf för att sedan t ex maila till kunden.

Om ni lagt in en logga och valt att använda en sidfot kommer dessa med på den utskrivna offerten. Inställningar för detta gör du under Gruppinställningar – Modulinställningar – Ändra utskriftsinställningar.

Generera arbetsorder eller försäljningsorder

Klicka på generera arbetsorder eller Generera försäljningsorder för att skapa en arbetsorder eller försäljningsorder utifrån offerten.

När du genererar en försäljningsorder skapas samtidigt en följesedel att skriva ut eller e-posta. På följesedeln anges också de eventuella villkor som skrivits in i offerten.

Information till administratörer – Inställningar för offert

Logga in med ett admin-login. HÄR kan du läsa mer om hur du gör det.
På bilden nedan ser du de inställningar som kan ni kan göra för offerter.

Ändra offertinställningar såsom betalningsvillkor (dagar) och dröjsmålsränta.

Ändring i offertinställningarna påverkar inte redan skrivna och sparade offerter.

Rättigheter för användarinställningar som berör offert

Skapa, Visa, Ändra, Ta bort, Ta bort uppladdade filer kopplade till offert.