Systemuppdateringar


Här listar vi uppdateringar av systemet som kan vara bra att känna till för er användare. Under Nyheter och via vårt nyhetsbrev kan du också läsa om den fortlöpande utvecklingen av systemet.

2022-06-30

 • Skicka bokningsbekräftelse via sms. Länken ligger i foten på en order under rubriken ”Skicka bokningsbekräftelse.” I sms finns en standardtext enl modell från övriga bekräftelser. Landsnummer måste anges (46). OBS Under utveckling.

2022-06-23

 • Kontaktorder: Sorteras på planerad datum istället för på skapad datum. 
 • Tidsrapport: Om det finns osparad tid på en order adderas den till tidsrapporten vid laddning.

2022-06-17 

 • Serviceprotokoll – Integrationsreferens från serviceorder följer med över till protokollet. 
 • Bokningsbekräftelse: lagt till ordernummer i bekräftelsemailet.

2022-06-16

2022-06-10

 • Bokningsbekräftelse: Lagt till datum för skickad bekräftelse, info om bokningen ändrats efter utskick samt knapp för att skicka bekräftelse.
 • Informationen om vilken arbetsorder och serviceobjekt du tittar på/jobbar med ligger nu högst upp hela tiden när du scrollar ner i ordern. Klicka på informationen så kommer du till toppen av ordern.

2022-06-02

 • Rubriken “Faktureras denna kund” samt en lista över ordrar finns nu inne på kundkortet.
 • När du vill ta ut en plocklista för flera ordrar ange ordernummer separerade med semikolon utan mellanslag. Ex 6712;6713;6721.
 • Kartan över serviceobjekt centrar på första objektet i listan över objekt på kunden.
 • Utan att öppna en order kan man nu ange Fel / orsak genom att klicka på + Lägg till fel/orsak.
 • Att göra, Arbetsorder och Service – Lagt till kategorin Signerad på detaljerade översikten. Välj listvy och klicka på Kategori för att välja att visa en kolumn med Signerad Ja/nej.
 • Artikelregistret, Artikel, Underartiklar: låsningen av Underartiklar om en artikel används är borttagen.
 • Lagt till integration VismaSPCS  för inköpsorder.
 • Inköpsorder – När en order som är kopplad till Visma levereras i SP är det möjligt att uppdatera den levererade statusen i Visma.

2022-05-30

 • Att göra: Mer information lades till i export-listan.
 • Serviceorder: Funktionen Exportera ordrar lades till. (symbol pil nedåt)

2022-05-19

 • Skapa mallar för epostutskick. Ställs in med admin-kontot under Modulinställningar/Epostinställningar. Fyll i valfri text. När ni skapat mallen dyker valet upp under länken E-post i foten på en arbetsorder – ”Skicka egendefinierad epost”.


2022-05-12

 • Följesedel på försäljningsorder. När du skapat en offert och från den genererar en försäljningsorder skapas också en följesedel som kan skrivas ut. Villkor mm från offerten kommer automatiskt med på följesedeln.
 • Kundregister: Karta som visar kundens anläggningar tillagd.

2022-05-09

 • Organisationsnumret för kund hämtar nu också adress från Bolagsverket.
 • Planeraren / Uthyrning – Kunna skapa ett avtal eller inköpsorder direkt på en bokning.

2022-05-05

 • Om flera uppdrag i en serviceorder – Lagt till en knapp med texten Visa protokoll (samt info om faktureringsstatus) på de uppdrag som är utförda.
 • Lagt till så att man kan sortera på totalpris i översikter i listvyer.
 • Lager. Sökning på kommentar möjlig.

2022-05-02

 • Försäljningsorder. Lagt tillbaka ”Created by” på pdf.

2022-04-29

 • Lagt till så att filer med format .txt också kan ladda upp.

2022-04-28

 • Tillägg i rättigheter för Kundanvändare. Inställningsmöjlighet finns nu för Prissättning: Visa bruttopriser.
 • Fortnox. Om det finns ett egendefinierat fält (skapat via Modulinställningar – Kundinställningar) på ett kundkort som heter Er referens och som är ifyllt går den före Beställare.
 • Serviceprotokoll. Ändrad så att alla objekt döljs direkt när man går in i ett serviceprotokoll med flera serviceobjekt, vilket förhoppningsvis påskyndar laddningsprocessen på stora protokoll.

2022-04-22

 • API Bolagsverket (BETA). När du lägger till en ny kund, klicka på förstoringsglaset och skriv in organisationsnummer för kunden. Funktionen hämtar än så länge bara namnet. Ytterligare information kommer att hämtas när Bolagsverket lägger till det i sitt API.
 • Dahl – uppdaterat så att nya xml-filer från Dahl nu innehåller priser. För att få med priser, be Dahl skicka det nya formatet som innehåller priser.
 • Lagt till räkneverk för Gruppens modeller. 
  • För att uppdatera befintliga serviceobjekt med räkneverk lagda på gruppens modeller behöver ni uppdatera länkade serviceobjekt. Logga in som admin, gå till modellen du vill uppdatera med räkneverk i Gruppens modeller, scrolla längst ner och klicka på Uppdatera länkade serviceobjekt.
  • Räkneverk på serviceobjekt som inte finns på modellen tas bort om det inte finns avläsningar på objektet.
  • Saknas räkneverk på objektet läggs räkneverket från modellen till.
 • Om beskrivningen på serviceobjekt och modellen är identiska visas inte beskrivningen. Om du ändrar/lägger till något i modellnamnet inne på ett serviceobjekt skapas ett beskrivningsfält.

2022-04-21

 • Visma E- Ekonomi: Ordernummer och anläggning kan skickas med till Visma E- Ekonomi. För att lägga till denna inställning logga in med ert admin-konto, klicka på Integrationer, Visma E-Ekonomi och välj inställningarna: Visa anläggning på artikelrader, Visa ordernummer på artikelrader
 • Gruppadmin kan ändra sina egna rättigheter. Detta är ett första steg till att vi öppnar möjligheten att ge fler personer inom en grupp admin-rättigheter.
 • Kundanvändare. Tagit bort alla rättigheter som INTE kan väljas när man lägger till en kundanvändare.

2022-04-20

Lagt till så man kan välja att få en kopia av epost som skickas från systemet. Inställningen görs under dina kontoinställningar.

2022-04-14

 • Arbetsorder. Summering av tidsartiklar visas på utskrifter om man har rättigheten att Visa priser.
 • Fixat så det går att scanna artiklar med qr- och barcode igen.
 • Lagt till inställningar för integration Visma e-Ekonomi.


2022-04-11

Fortnox TimeReport Integration v1. En första version av Tidsrapport kopplat till Fortnox.

2022-04-07

 • Försäljningsorder. Lagt till så leverantörskommentarer visas i detaljvyn.
 • Lagt till så att kundanvändare kan skriva kommentarer på en order.
 • Inventering i mobil. Nu visas antal.
 • Försäljningsorder. Tagit bort ”Created by” på pdf.

2022-04-04

 • Serviceprotokoll. Lagt till fält för telefonnummer till kontaktperson.

2022-03-31

 • Kundanvändare kan svara på kommentarer. Den som tilldelats ordern får ett mail om att en kommentar lagts till. Endast kunden eller admin kan ta bort sina egna kommentarer.
 • Kundanvändare ser inte era Undergrupper längre.
 • Fixat tabbning in i prisfältet på artiklar i läge Ändra på ordrar.

2022-03-24

 • Artiklar – Lagervaror utan antal visas inte.
 • Plock/beställningslistans design fixad. 
 • Lagervaror – om varan saknas visas det med ett minustecken.
 • Kundregister – lagt till att man kan söka på kontaktperson och epostadress.

2022-03-25

 • Välj startsida. Under Dina kontoinställningar (klicka på ditt namn som inloggad) hittar du nu en lista där du väljer vilken din startsida ska vara när du loggar in i serviceprotokoll.se. Ingår du i flera grupper kan du välja startsida för varje enskild grupp. Admin-konton kommer fortsatt till Gruppinställningar. Default är Att göra och om ni valt att inte använda Att göra blir det Arbetsorder.