Systemuppdateringar


Här listar vi uppdateringar av systemet som kan vara bra att känna till för er användare. Under Nyheter och via vårt nyhetsbrev kan du också läsa om den fortlöpande utvecklingen av systemet.

2023-03-25

 • Arbetsorder: Lagt till information om ev Avtal.
 • Lager, inleverans: Lagt till fält för pris.
 • Artikelregister: Samlingsfunktionen visar Artikelgrupp. Klicka på rubriken för att sortera på Artikelgrupp.
 • Arbetsorder: Inställningar för tvingande egenkontroll.
 • Felanmälan: Lagt till listvy och val av kategorier som ska visas.
 • Tidsrapport: Kortat ner veckodagars och månads namn
 • Planeraren: Info om serviceobjekt visas

2023-03-09

 • Att göra: Kategori – Integrationsreferens tillagd
 • Servicemall: Lagt till Exportera-knapp och Förhandsgranska-funktion (ligger längst ner på en mall-sida)

2023-03-03

 • Kontoinställningar: Lagt till fler möjligheter till notifikationer (tilldelade och avslutade ordrar)
 • Gruppinställningar/tidsrapportinställningar: Ändrat uttryck ”Använd tillägg” (tidigare Använd Övrigt)
 • Gruppinställningar och kontoinställningar: mindre layoutändringar för att minska scrollandet.

2023-02-24

 • Timer: läs mer här
 • Kontoinställningar: välj vilka händelser som ska skickas som e-post/SMS.
 • Tidsrapport: Bytt uttrycket Övrigt till TILLÄGG samt lagt till TID som rubrik.
 • Tidsrapportinställningar: Lagt till ”Använd statistikfördelning” vilket öppnar två nya fält i Tidsrapport: FÖRDELNING AV DAGENS TIMMAR TILL LÖN (0 H) och FÖRDELNING AV DAGENS TIMMAR (0 H). Ej helt färdigutvecklad funktion.

2023-02-16

 • Planeraren/Tidsrapport: Ställ in koppling mellan Övrig tid i Planeraren och Tidsrapport genom att ange tidsrapporttyp för Övrig tid i Planerarinställningarna.
 • 2023-02-15
 • Fortnox-integration: ”Ta med kommentarer”. Välj om Kommentarer i ordrar ska skickas med till Fortnox.
 • Lager är aktiverat som standard. Rättigheter för lager styr om man kan använda lager.
 • Kontoinställningar: Ställ in vilka notifikationer du vill ha.
 • Arbetsorder: Summering av artiklar + arbetstid i detaljvyn och utskrift.

2023-02-10

 • Serviceorder: Tillagt symbol och val för Ej tillämpbart för servicepunkter.
 • Gruppinställningar: Rättighetsmallar för användare finns nu listade på startsidan. Ändringar i mallen görs den vägen.
 • Serviceobjekt: När du lägger till en order från objektet skickas kontaktpersonen med till ordern.
 • Login: om du har login till flera grupper och får e-post från systemet leder länken e-posten direkt in till gruppen som skickade meddelandet
 • Lagerinställningar: Reservationsförskjutning (dagar). Ställ in hur många dagar systemet ska kolla efter reserverade artiklar för SO.
 • Serviceobjekt: I Export/import-funktionen är tillagt antal servicar som ska genereras.

2023-02-05

 • Serviceobjekt: Bifogade filer på Modellen visas nu också på ett enskilt serviceobjekt. Efter filnamnet visas från vilken modell filerna hämtas. Ex: Manual.pdf (Thermia).
 • Försäljningsorder: Lagt till Historik.
 • Lager, transaktionshistorik: Lagt till fält för Transaktionsdatum och Väntande.
 • Kundregister: Lagt till i Historik så man nu ser vem som laddat upp filer på ett kundkort.
 • Försäljningsorder: Lagt till generera faktura som pdf. Gäller för grupper som inte har integration med affärssystem.
 • Kund: underobjekt visas i listan över serviceobjekt.
 • Serviceobjekt: Long/lat kan importeras via importlista.

2023-01-13

 • Att göra: Plocklistan visar nu leverantör. Tidigare visades endast huvudleverantör om sådan var angiven på artikeln. Finns flera leverantörer men ingen är satt som huvudleverantör visas endast en av dem. Huvudleverantör behöver då anges. Vilka som har två eller flera leverantörer ser man genom att välja att sortera artikellistan på leverantör. De med två eller fler leverantörer kommer överst i listan.
 • Notifikation för chatten fungerar nu igen.
 • Planeraren: Sorteringen av resurser är nu densamma som ni angivit i Modulinställningarna/ Arbetsgruppsinställningar.
 • Tidsrapport: Vill ni kunna ange annat än timmar i Tidsrapporten finns nu en Övrigt-inställning att göra i Modulinställningar / Tidsrapportinställningar. Läs mer i dokumentationen för Tidsrapport.
 • Planeraren: On-mouse-over visar nu Bokad av nn datum.
 • Försäljningsorder: Nytt fält för Leveransdatum.
 • Arbetsorder: Nytt inställning i Arbetsorderinställningar: Kräv att egenkontroller är klara för att signera ordern.
 • Serviceprotokoll: En egenkontroll kan inte signeras om den innehåller ej godkända punkter.

2022-12-29

 • Planeraren: Sortering av resurser i Planeraren styrs nu av sorteringen i Gruppinställningar / Användargruppsinställningar. Ordningen i de olika vyerna blir densamma på alla ställen.
 • Planeraren – Lagt till ”bokad av …” information.
 • Taggning nu möjlig för Artiklar, Anläggning, Kund och Serviceobjekt. Läs mer om taggar.


2022-12-01

 • Arbetsorder och Serviceprotokoll: Lagt till information om när e-post skickats, till vem och av vem.
 • Arbetsorder: Lagt till rättigheten Utföra. Används om en tekniker endast ska kunna utföra en arbetsorder.

2022-11-17

 • Artikel på order/offert/kund m fl: Finns inte artikeln i artikelregistret öppnas en popup där du kan lägga till uppgifter om artikeln.
 • Försäljningsorder: Lagt till Skicka orderbekräftelse.
 • Serviceobjekt: Möjlighet att ha serviceobjekt kopplade som underobjekt till ett objekt. Aktivera funktionen i Serviceobjektsinställningar – Använd underserviceobjekt. Fältet Tillbehör läggs till på objektsposten.

2022-11-16

 • Planeraren: När du tar bort en bokning får du nu en varning och får bekräfta borttagningen.
 • Ladda upp filer: Ändrat gräns för storlek på uppladdade filer till 100 MB.
 • Offert: Digital signering av en offert aktiveras i Gruppinställningar/Modulinställningar/Inställningar för offert: Använd extern signering.
 • Arbetsorder: Vi tog bort snabbknappen +Lägg till artiklar när en order är satt till Klar för fakturering. För den skulle ju inte vara där :).

2022-11-08

 • Historik på Försäljningsorder tilllagt.
 • Integration med Briox tillagt.

2022-10-30 kl 22:56

 • Spara inställningar för Filter: Spara som favorit. Läs mer HÄR.
 • Konto/Användarinställning: på en användare/resurs kan ni nu välja Kan inte tilldelas. Detta döljer användaren/resursen i listan när ni ska Tilldela. Om hen/den redan är tilldelad någonstans kommer den tilldelningen inte att försvinna.
 • Serviceobjekt: Lagt till så man kan byta mellan list- och detaljvy. Kategorin Kommentarer är nu sökbar och sorteringsbar.
 • Kontoinställningar/Språk: Lagt till spanska. OBS! Ej helt klart än!
 • Serviceprotokoll: Lagt till så man kan byta mellan list- och detaljvy och välja kategorin status ”Bör åtgärdas”.
 • Offert: Lagt till Signera-funktion
 • Arbetsorder: Ny modulinställning ”Skicka till bokföringsprogram direkt vid klar för fakturering”.
 • Arbetsorder: Vid skapa ny AO. Lagt till kundnummer vid dropdown för kundlista.
 • Order: Lagt till list- och detaljvy, kategorier och sortering.
 • Artikelregistret: Detaljvy/kategori + brutto och netto.
 • Fortnox- integration: Ny inställningsmöjlighet ”Skapa order från referens”. Ger möjlighet att skapa en order genom att ange ordernummer i Fortnox.
 • Serviceorder: Ny modulinställning ”Uppdatera planerat datum vid bokning”.

2022-10-10 kl 22:00

 • Att-göra: Listan visar nu statusen BOKAD samt bokat klockslag istället för årtal. Undantaget är om bokningen är satt till 00:00 då visas fortsatt årtal. Gäller för AO och SO.
 • Artikelregister: Lagt till lista över vilka Serviceordrar en vara används i. Listan kan sorteras på t ex datum, antal, pris och anläggning.
 • Gruppinställningar: En del användarrättigheter och modulinställningar som tidigare gjorts av oss kan ni nu själva styra över. Ändringen kräver ingen åtgärd från dig som kund, utan era valda inställningar är överflyttade. Fördelen är att ni nu själva kan aktivera fler moduler genom att logga in som admin, klicka på användaren ni vill ge rättigheter till en modul och välja inställningar.

2022-10-07

 • Anläggningsregister: Tillagt sorterings- och filtreringsmöjlighet via listvyn på t ex Tilldelade, Undergrupper.
 • Kundregister: Tillagt sorterings- och filtreringsmöjligheter via listvyn.
 • Kundregister: Historik tillagt på kund. Att se Historik är en rättighetsinställning under Övrigt på användaren.
 • Sortera ordrar inne på t ex Kund, Anläggning och Serviceobjekt. Klicka på Visa alla under ordrarna för att få fram sorteringsmöjligheten. Klicka på tabellnamnen för att sortera. En pil markerar vilken sorteringsordning du valt. Ser du inte Visa alla beror det på att det finns färre än 10 ordrar.
 • Att göra: Sökfunktionen har förbättrats.

2022-09-26

 • Kund: Historik över ändringar mm sparas från och med nu. Ej retroaktivt. Admin-loggin krävs för att se Historiken.
 • Serviceprotokoll: Information om serviceobjektet kan ändras inne på ett serviceprotokoll. Klicka på pennan efter objektets namn.
 • Serviceprotokoll: Tillagd inställning för att visa alla kontrollpunkter med beskrivningar längst ner i det utskrivna serviceprotokollet. Inställningen görs genom att logga in med admin-konto och klicka på Modulinställningar – Serviceprotokollinställning och markera ”Visa servicepunktsbeskrivningslista i slutet av protokollet”

2022-08-25 

 • Möjlighet att skicka bokningsbekräftelse med e-post till flera mottagare samtidigt tillagt.
 • Kundregister: Lista över Offerter tillagt på kundkortet.
 • Lagt till integration med affärssystemet Pyramid.
 • Använd fasta intervall som standard.
 • Serviceobjektsinställningar – Fasta intervall är numera ibockad som förval.

2022-08-19

 • Lagt till sökning på serienummer i Offert.
 • Rättighet för användare att klona ett serviceobjekt tillagt. Kräver inställning av admin.
 • Listvyn för Försäljningsorder visar netto, totalt och TB. Klicka på + Välj kategori.
 • Integration med PEAccounting
 • Offert: Lagt till möjlighet att Skicka e-post.

2022-07-27

Arbetsorder – Ändrat så man måste välja Undergrupp innan man lägger till Kund för att undvika felaktiga val.

2022-07-08

 • Ändrat på funktionen Skicka bokningsbekräftelse. Ett fönster med förinlagd information öppnas. Meddelandet kan nu redigeras i det fönster som öppnas. Där väljer man också om bekräftelsen ska skickas som SMS eller e-post.

2022-06-30

 • Skicka bokningsbekräftelse via sms. Klicka på ”Skicka bokningsbekräftelse.” I popupen finns en standardtext enl modell från övriga bekräftelser. Skriv in e-post eller/och mobilnummer inkl landsnummer (46). OBS Funktionen är under utveckling så räkna med ändringar.

2022-06-23

 • Kontaktorder: Sorteras på planerad datum istället för på skapad datum. 
 • Tidsrapport: Om det finns osparad tid på en order adderas den till tidsrapporten vid laddning.

2022-06-17 

 • Serviceprotokoll – Integrationsreferens från serviceorder följer med över till protokollet. 
 • Bokningsbekräftelse: lagt till ordernummer i bekräftelsemailet.

2022-06-16

2022-06-10

 • Bokningsbekräftelse: Lagt till datum för skickad bekräftelse, info om bokningen ändrats efter utskick samt knapp för att skicka bekräftelse.
 • Informationen om vilken arbetsorder och serviceobjekt du tittar på/jobbar med ligger nu högst upp hela tiden när du scrollar ner i ordern. Klicka på informationen så kommer du till toppen av ordern.

2022-06-02

 • Rubriken “Faktureras denna kund” samt en lista över ordrar finns nu inne på kundkortet.
 • När du vill ta ut en plocklista för flera ordrar ange ordernummer separerade med semikolon utan mellanslag. Ex 6712;6713;6721.
 • Kartan över serviceobjekt centrar på första objektet i listan över objekt på kunden.
 • Utan att öppna en order kan man nu ange Fel / orsak genom att klicka på + Lägg till fel/orsak.
 • Att göra, Arbetsorder och Service – Lagt till kategorin Signerad på detaljerade översikten. Välj listvy och klicka på Kategori för att välja att visa en kolumn med Signerad Ja/nej.
 • Artikelregistret, Artikel, Underartiklar: låsningen av Underartiklar om en artikel används är borttagen.
 • Lagt till integration VismaSPCS  för inköpsorder.
 • Inköpsorder – När en order som är kopplad till Visma levereras i SP är det möjligt att uppdatera den levererade statusen i Visma.

2022-05-30

 • Att göra: Mer information lades till i export-listan.
 • Serviceorder: Funktionen Exportera ordrar lades till. (symbol pil nedåt)

2022-05-19

 • Skapa mallar för epostutskick. Ställs in med admin-kontot under Modulinställningar/Epostinställningar. Fyll i valfri text. När ni skapat mallen dyker valet upp under länken E-post i foten på en arbetsorder – ”Skicka egendefinierad epost”.


2022-05-12

 • Följesedel på försäljningsorder. När du skapat en offert och från den genererar en försäljningsorder skapas också en följesedel som kan skrivas ut. Villkor mm från offerten kommer automatiskt med på följesedeln.
 • Kundregister: Karta som visar kundens anläggningar tillagd.

2022-05-09

 • Organisationsnumret för kund hämtar nu också adress från Bolagsverket.
 • Planeraren / Uthyrning – Kunna skapa ett avtal eller inköpsorder direkt på en bokning.

2022-05-05

 • Om flera uppdrag i en serviceorder – Lagt till en knapp med texten Visa protokoll (samt info om faktureringsstatus) på de uppdrag som är utförda.
 • Lagt till så att man kan sortera på totalpris i översikter i listvyer.
 • Lager. Sökning på kommentar möjlig.

2022-05-02

 • Försäljningsorder. Lagt tillbaka ”Created by” på pdf.

2022-04-29

 • Lagt till så att filer med format .txt också kan ladda upp.

2022-04-28

 • Tillägg i rättigheter för Kundanvändare. Inställningsmöjlighet finns nu för Prissättning: Visa bruttopriser.
 • Fortnox. Om det finns ett egendefinierat fält (skapat via Modulinställningar – Kundinställningar) på ett kundkort som heter Er referens och som är ifyllt går den före Beställare.
 • Serviceprotokoll. Ändrad så att alla objekt döljs direkt när man går in i ett serviceprotokoll med flera serviceobjekt, vilket förhoppningsvis påskyndar laddningsprocessen på stora protokoll.

2022-04-22

 • API Bolagsverket (BETA). När du lägger till en ny kund, klicka på förstoringsglaset och skriv in organisationsnummer för kunden. Funktionen hämtar än så länge bara namnet. Ytterligare information kommer att hämtas när Bolagsverket lägger till det i sitt API.
 • Dahl – uppdaterat så att nya xml-filer från Dahl nu innehåller priser. För att få med priser, be Dahl skicka det nya formatet som innehåller priser.
 • Lagt till räkneverk för Gruppens modeller. 
  • För att uppdatera befintliga serviceobjekt med räkneverk lagda på gruppens modeller behöver ni uppdatera länkade serviceobjekt. Logga in som admin, gå till modellen du vill uppdatera med räkneverk i Gruppens modeller, scrolla längst ner och klicka på Uppdatera länkade serviceobjekt.
  • Räkneverk på serviceobjekt som inte finns på modellen tas bort om det inte finns avläsningar på objektet.
  • Saknas räkneverk på objektet läggs räkneverket från modellen till.
 • Om beskrivningen på serviceobjekt och modellen är identiska visas inte beskrivningen. Om du ändrar/lägger till något i modellnamnet inne på ett serviceobjekt skapas ett beskrivningsfält.

2022-04-21

 • Visma E- Ekonomi: Ordernummer och anläggning kan skickas med till Visma E- Ekonomi. För att lägga till denna inställning logga in med ert admin-konto, klicka på Integrationer, Visma E-Ekonomi och välj inställningarna: Visa anläggning på artikelrader, Visa ordernummer på artikelrader
 • Gruppadmin kan ändra sina egna rättigheter. Detta är ett första steg till att vi öppnar möjligheten att ge fler personer inom en grupp admin-rättigheter.
 • Kundanvändare. Tagit bort alla rättigheter som INTE kan väljas när man lägger till en kundanvändare.

2022-04-20

Lagt till så man kan välja att få en kopia av epost som skickas från systemet. Inställningen görs under dina kontoinställningar.

2022-04-14

 • Arbetsorder. Summering av tidsartiklar visas på utskrifter om man har rättigheten att Visa priser.
 • Fixat så det går att scanna artiklar med qr- och barcode igen.
 • Lagt till inställningar för integration Visma e-Ekonomi.


2022-04-11

Fortnox TimeReport Integration v1. En första version av Tidsrapport kopplat till Fortnox.

2022-04-07

 • Försäljningsorder. Lagt till så leverantörskommentarer visas i detaljvyn.
 • Lagt till så att kundanvändare kan skriva kommentarer på en order.
 • Inventering i mobil. Nu visas antal.
 • Försäljningsorder. Tagit bort ”Created by” på pdf.

2022-04-04

 • Serviceprotokoll. Lagt till fält för telefonnummer till kontaktperson.

2022-03-31

 • Kundanvändare kan svara på kommentarer. Den som tilldelats ordern får ett mail om att en kommentar lagts till. Endast kunden eller admin kan ta bort sina egna kommentarer.
 • Kundanvändare ser inte era Undergrupper längre.
 • Fixat tabbning in i prisfältet på artiklar i läge Ändra på ordrar.

2022-03-24

 • Artiklar – Lagervaror utan antal visas inte.
 • Plock/beställningslistans design fixad. 
 • Lagervaror – om varan saknas visas det med ett minustecken.
 • Kundregister – lagt till att man kan söka på kontaktperson och epostadress.

2022-03-25

 • Välj startsida. Under Dina kontoinställningar (klicka på ditt namn som inloggad) hittar du nu en lista där du väljer vilken din startsida ska vara när du loggar in i serviceprotokoll.se. Ingår du i flera grupper kan du välja startsida för varje enskild grupp. Admin-konton kommer fortsatt till Gruppinställningar. Default är Att göra och om ni valt att inte använda Att göra blir det Arbetsorder.