Statistik-funktionen


Statistik hittar du under Funktion. Du kan ta ut statistik över arbeten ni utfört, förbrukning av artiklar och tid som lagts på en kund, en anläggning m m. Resultatet från dina sökningar i statistiken kan laddas ner i en csv-fil så att du kan till exempel kan bearbeta uppgifterna vidare eller använda i en presentation.

Möjligheterna är många och det finns alltid möjlighet att producera statistik – även retroaktivt.

Statistiken kan skräddarsys efter önskemål för att få fram det som är viktigt för er verksamhet. Kontakta oss och beskriv era behov!

Här beskrivs de olika delarna som finns i statistik idag.

Välj först vad du vill ha ut för typ av uppgifter:

 • Arbetsordrar
 • Serviceordrar
 • Artiklar
 • Tid
Statistikfunktionen
Bild 1: Gör ditt sökurval

Du kan filtrera på:

 • Tidsintervall
 • Kund
 • Anläggning
  För att söka på anläggning måste du ange kunden också.
 • Serviceobjekt
 • Modell
 • Kategori

Kategori används t ex för att ta fram information om en viss sorts modell hos en eller flera kunder. För att identifiera sådan lägger ni ihop dessa serviceobjekt i en kategori. Klicka på +Lägg till kategori.

Bild 2: Lägg till kategori.

Den här funktionen kan användas t ex för att se om ni har modeller som ofta får samma sorts problem.

Typer som du kan ta ut statisk på:

Arbetsordrar

Här finns ytterligare ett antal filter att ställa in för att få ut just den statistik ni behöver.

 • Visa makulerade 
 • Visa signerade 
 • Visa fakturerade 
 • Visa antal åtgärder 
 • Visa antal beställda delar 
 • Visa inställelsetid 
 • Visa slutförelsetid

Resultatet visas i en tabell, i en sammanställning samt en csv-fil att ladda ner för vidare bearbetning. Välj sortering genom att klicka på rubrikerna. En pil visar vilken sortering som görs (se pilen i bild 3).
Vill du granska en enskild order klickar du på ordernumret i listan.

Serviceprotokoll

Listar alla serviceprotokoll och artiklarnas brutto och netto hämtade från artikelregistret, alltså inte från serviceprotokollen. Notera också att artiklar som är satta som Flytta till tidsrapport inte tas med.

Artiklar

Alla artiklar summerade från alla ordrar.
Välj sortering genom att klicka på rubrikerna. En pil visar vilken sortering som görs. I exemplet nedan är listan sorterad på beskrivning i alfabetisk ordning från A (siffror först) till Ö.

Bild 3: Sortera efter dina behov

Tid

Här kan du ta ut tid per användare inklusive externa resurser, se arbetad tid, ledigheter mm. Tiden visas i ett diagram och i siffror.