Taggar


Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt eller artiklar.

Ni väljer själva vilka taggar ni vill använda. Rekommenderat är att använda en standard inom ert arbetsområde och ta fram en lista för just era behov innan ni börjar sätta taggar i systemet.

Steg 1 – Skapa taggar

Gör så här:

  1. Logga in med ett adminkonto.
  2. Gå till modulinställningar och klicka på Tagginställningar.
  3. Fyll i fälten. För varje tagg kan du välja att ange en kommentar samt välja en färg.
  4. Klicka på kugghjulet och välj inom vilken eller vilka kategorier taggen ska kunna användas (kunder, anläggningar, serviceobjekt, artiklar eller alla.)
  5. Klicka på spara.

Taggarna kan sorteras genom att med muspekaren ta tag i och dra de tre prickarna.

Välj i vilket eller vilka register taggen kan användas.
Välj färg för taggen.

Steg 2 – Sätt taggar
Se hur du sätter taggar.

Under detaljvyn för kunder, anläggningar, serviceobjekt och artiklar finns fältet Taggar. Klicka på Ändra när du vill ange eller ändra taggar. Alla taggar som du angett för respektive register visas i en dropdown-lista. Välj den eller de taggar du vill ha. Taggen sparas automatiskt på posten.

Klicka på röda krysset för att stänga.

Steg 3 – Visa kategorin Taggar

Taggarna visas på en post när du valt listvyn.

Vill du även se taggarna även i den detaljerade listvyn gör du så här:

Klicka på den högra symbolen för detaljerad listvy
  1. Välj att visa detaljerade listvyn.
  2. Klicka på plus-symbolen längst till höger.
  3. Klicka på Välj kategori.
  4. Välj Taggar.

Fältet Taggar kan flyttas genom att dra i rubriken dit du vill ha den. Klicka på rubriken för att sortera efter taggarna.

Så här lägger du till tabellen Taggar i den detaljerade listvyn.

Sök taggar

En ruta med en bock = filter

Klicka på Filter-symbolen och välj vilka taggar du vill visa i listan.