Uppstartshjälp


Är du ny användare av Serviceprotokoll.se? Undrar du över bästa arbetsordning för att sätta upp systemet, lägga in register och uppgifter, ställa in rättigheter och andra inställningar? Här hittar du ett förslag på ordning.

Vi hjälper dig såklart att komma igång!

  1. Boka tid med vår utbildare eller säljare. Tillsammans går vi igenom de olika funktionerna och väljer ut de som ni behöver.
  2. Lägg upp ert Kundregister, med anläggningar och serviceobjekt (via integration, filuppladdning eller manuellt).
  3. Lägg upp ert Artikelregister (via integration, filuppladdning eller manuellt).
  4. Integrera med ert ekonomisystem.
  5. Ställ in önskade grupp- och modulinställningar. HÄR hittar du dokumentation kring alla inställningarna. Det finns en rad inställningar att göra för att få absolut bästa arbetsflöde och funktionalitet för just er verksamhet. Ni kan t ex skapa helt egna fält på många ställen för att ytterligare anpassa systemet till era behov.
  6. Lägg in era medarbetare som användare. Skapa mallar för användarrättigheter för olika grupper så går det snabbt.
  7. Utbilda era medarbetare som ska jobba med systemet!
  8. Bjud in kunder som ska kunna lägga in felanmälningar, se serviceprotokoll mm och ställ in deras rättigheter i systemet.

Läs gärna övriga sidor i användarmanualen.

Ta kontakt med oss om det uppstår frågor.