Anläggningsregister


I anläggningsregistret lägger ni in alla anläggningar era kunder har, vilken service som ska göras och vilka artiklar som krävs. En anläggning kan innehålla ett eller flera serviceobjekt. Serviceorder för serviceobjekten skapas automatisk utifrån de inställningar ni gör.

I registret kan ni ställa in intervall för service (servicekollisionsintervall) så att ni kan lägga upp arbetet på ett smart sätt tidsmässigt.

Systemet är mycket flexibilitet och låter er definiera och hantera era anläggningar och serviceobjekt som passar er bäst.