Arbetsorder


Exempel på arbetsorder
Exempel på en arbetsorder.

En arbetsorder är all form av arbete som inte sker med en regelbundenhet för en och samma modell. Det kan vara t.ex. rördragning, reparation eller installation.

Arbetsorder är i systemet ett levande dokument där flera tekniker kan jobba samtidigt för att underlätta spårbarheten över vad som är gjort och vad som behöver göras.

För att godkänna en arbetsorder krävs en signatur. Denna signatur kan antingen ansvarig tekniker eller kund fylla i. Är arbete på arbetsordern utförd vid flera olika tillfällen delsigneras arbetsordern.