Beställningslistor


plocklista

Skapa enkelt beställningslistor på material som planeras användas inom snar framtid. Systemet talar själv om vilken service som bör göras och vilka delar som skall ingå för planerat underhåll.

Material som behöver beställas vid till exempel akutarbeten eller planerade installation tas också enkelt fram i plocklistan.