Egenkontroll (såsom riskanalys)


Utför egenkontroll vid till exempel installation eller reparation och få enkelt ut relevant dokumentation.

Många jobbar idag med certifikationer för ISO-standard och har som krav från kunder att dessa följs. Då är det enkelt att specificera vilken typ av egenkontroll som ska genomföras och hur.

Exempel på formulär för egenkontroll
Exempel på formulär för egenkontroll.
Så här ser det ut i appversionen.

Egenkontrollerna går lätt att specificera genom mallar där tydliga instruktioner kan ingå, allt för att underlätta och säkerställa kvalité.

Via egenkontrollsfunktionen kan man skapa en riskanalys, till exempel i samband med en arbets- eller serviceorder. 

Ett formulär skapas där information om vad som ska utföras finns med. Med en signatur bekräftas att riskanalysen utförts.

Egenkontrollen kan vara tvingande, dvs teknikern måste göra den för att kunna gå vidare med ett protokoll.

Det finns flera olika sätt att skapa en mall för riskanalys.

Exempel på mall för riskanalys.