Egenkontroll


egenkontroll

Utför egenkontroll vid till exempel installation eller reparation och få enkelt ut relevant dokumentation. Många jobbar idag med certifikationer för ISO-standard och har som krav från kunder att dessa följs. Då är det enkelt att specificera vilken typ av egenkontroll som ska genomföras och hur.

Egenkontrollerna går lätt att specificera genom mallar där tydliga instruktioner kan ingå, allt för att underlätta och säkerställa kvalité.