Felanmälan


felanmalan

Låt era kunder logga in och göra felanmälan på sina maskiner och enkelt generera en arbetsorder direkt från felanmälan. Relevant resurs (administratör, servicetekniker…) bli automatiskt meddelad när en felanmälan görs, eller när de blir tilldelade arbetsordern. Allt för att underlätta och minska ledtiderna för era kunder.