Integrationer


Systemet går att integrera med alla kända bokföringssystem, t.ex. Visma SPCS eller Fortnox. Stöds inte ert bokföringssystem idag, så kan den kopplingen byggas till om integrationer stöds.

Systemet skickar fakturor direkt in till bokföringssystemet för så enkel bokföring som möjligt. Kunder och artiklar kan, för att underlätta, automatisk skapas när en order skickas.

Visma Administration 500/1000/2000

integration

Med kopplingen till Visma SPCS skickas klara ordrar direkt in i bokföringsprogrammet. Ordern faktureras sedan enkelt i Visma SPCS. Även resultatställe kan skickas in per artikelrad. Integrationen är på vår sida gratis, men för att aktivera denna behövs en licens med integration för Visma Administration. Artikel- och kundregistrer exporteras och laddas enkelt upp.

Visma Lön 300/600

Exportera en färdig fil från tidsrapporten för import direkt in i Visma Lön för att enkelt hantera lönekörning.

Visma eEkonomi

Med kopplingen till Visma eEkonomi synkas både kund- och artikelregister automatiskt. Utförda ordrar skickas över som fakturautkast till Visma eEkonomi och faktureras sedan enkelt därifrån.

Fortnox

Fortnox kopplas samman på samma sätt som Visma eEkonomi och håller både kund- och artikelregister synkat automatiskt. Ordrar skickas över till Fortnox och när de sedan där faktureras skickas även den informationen tillbaka till systemet.