Integration med Homepal


Homepal tillgängliggör information från olika system så att fastighetsbolag kan få bättre insikter i sin verksamhet. Den administrativa bördan med att dra ut information till krångliga excel ark och sedan matcha med andra källor är förbi. Nu kan du luta dig tillbaka och få kontinuerlig information från serviceprotokoll.se direkt kopplade till utvalt analysverktyg.

Logga Homepal