Klink – övervakningsenhet


En klink (kommunikationslänk) är en övervakningsenhet som via internet samlar in data från era enheter, larmar när inställda gränsvärden nåtts och säkerställer därmed en optimerad drift.

Vi tillverkar och säljer klinkar anpassade för er verksamhet och behov av övervakning av drift. Kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Exempel på grafik genererad av en klink.
Exempel på en grafisk presentation av värden för en kompressor. NI kan ställa in vad som ska visas i grafen.

Alla inställda värden registreras och presenteras i realtid i grafer via Serviceprotokoll.se. På så sätt ser ni snabbt hur en enhet mår och fungerar. Beräknade (virtuella) ingångar kan fritt konfigureras.

Exempel på sidan som visar inställningar och funktioner för klink.

Klinkar är en del i det som kallas ”industri 4.0”. Smarta tekniska lösningar där enheter kommunicerar trådlöst med varandra (Internet of Things (IoT)) för att optimera produktion och ge driftsäkerhet.