Notifikationer


notifikation

Få notifikationer för intressanta händelser i systemet. Har en order blivit tilldelad eller bokad dig så ser du lätt detta med notifikationen. På samma sätt om en order har avbrutits eller en förflyttning till ett akutarbete har skett så syns detta i notifikationen.

Finns det ej sparade arbeten syns även dessa som notifikation, för att snabbt kunna återgå till arbetet.

Notifikationerna syns alltid inne i systemet, men går även att prenumerera på via e-post eller SMS.