Objektsregister


Registret över Serviceobjekt (eller kort och gott Objekt) håller ordning på alla de serviceobjekt, maskiner eller liknande ni hanterar. Samla alla arbetsordrar, serviceordrar, felanmälningar mm som är utförda på ett objekt. Lägg in pdf:er, karta, sprängskisser, ritningar, manualer och skapa en QR-koden för ert objekt.

På så sätt kommer ni snabbt åt alla dokument kopplade till varje enskilt objekt närhelst behov uppstår.