Objektsregister


Registret över Serviceobjekt håller ordning på alla de serviceobjekt, maskiner eller liknande ni hanterar. Samla alla arbetsordrar, serviceordrar, felanmälningar mm som är utförda på ett objekt. Lägg in pdf:er, karta, sprängskisser, ritningar, manualer och skapa en QR-koden för ert objekt.

På så sätt kommer ni snabbt åt alla dokument kopplade till varje enskilt objekt närhelst behov uppstår.