Planeraren


Med planeraren kan ordrar lätt tilldelas era tekniker. Planeraren ger en enkel överblick över vem som är upptagen eller tillgänglig för akuta arbeten och kopplas enkelt ihop med andra kalendrar, så väl på telefonen som i din andra enheter. 

Bildtext: Exempel på veckovyn i Planerare för ett övningsbolag. Längst ner listas resurserna (medarbetarna) och man kan välja att se en eller flera av resurserna. Medarbetarna kan också grupperas enligt era behov.

I Planeraren ser du också era grupper, kan välja att se en enskild medarbetare.

Genom att klicka på Resurs ser du alla arbets- och serviceordrar ni har och kan lätt tilldela vald medarbetare ett arbete genom att dra och släppa ordern.

Här kan även eventuell sjukdom och föräldraledighet skrivas in, för att sedan automatiskt skickas över till tidsrapporten.

Systemet är färgkodat så du snabbt ser status på en order. 

Rött – missad order, alltså en bokning som förfallit
Orange – påbörjad
Grön – ett framtida datum
Lila – klar för fakturering
Blå – utförd/fakturerad

Administratören kan sätta olika färger på medarbetare så man lätt ser vem som tilldelats en order. Förvald färg är blå som i exemplet nedan. 

Exemplet på hur resursfunktionen ser ut i Planeraren. Vyn är från ett övningsbolag :)
Bildtext: Exempel på hur resursfunktionen ser ut i Planeraren. I denna vyn kan man lätt tilldela ordrar på medarbetarna och få full koll på hur dagens eller månadens arbete ser ut. Skärmdumpen är från ett övningsbolag som inte finns på riktigt :).
I Resursvyn kan man söka på ordrar genom en mängd olika filter. Här ser man en skärmdump med sökrutan öppnad.
Bildtext: I Resursvyn kan man söka på ordrar genom en mängd olika filter.