Projekt


projekt

Projekt används oftast för större arbeten och innehåller delordrar, då arbeten under en längre tid behöver faktureras löpande. Självklart ingår både serviceordrar, arbetsordrar och läcksökningar i projekten om så önskas och kan enkelt faktureras tillsammans eller var för sig.