QR-kod


Systemet kan skapa en QR-kod för era serviceobjekt. Bara att skriva ut och sätt upp!

På plats scannar ni koden med mobilen och får direkt all information om objektet.

QR-kod
Så här ser det ut när du skapat en qr-kod för ett objekt. Skriv ut och klistra upp!