QR-kod


Funktionen är under utveckling just nu så snart kommer uppdaterad information här!

Systemet kan skapa en QR-kod för alla era objekt. Bara att skriva ut och sätt upp!

På plats scannar ni koden med mobilen och får direkt all information om objektet.

QR-verifiering är aktiverad
Så här ser det ut när du skapat en qr-kod för ett objekt. Skriv ut och klistra upp!