QR- och streckkoder


När du lägger in ett nytt serviceobjekt skapas automatiskt en QR-kod för serviceobjektet.

Detsamma gäller för artiklar i artikelregistret. För artiklar kan ni dessutom skapa streckkoder.

Skriv ut QR-koden och/eller streckkod och klistra upp på serviceobjektet och/eller artikeln.

När ni gör en inleverans i Lager kan du skriva ut streckkoder eller QR-kod direkt.

I systemet finns även en funktion för QR-verifikation som loggar när koden scannas och av vem.

QR-verifiering är aktiverad
Så här ser det ut när du skapat en qr-kod för ett objekt. Skriv ut och klistra upp!