Serviceorder


Exempel på en serviceorder

En serviceorder är ett planerat underhåll och ligger som underlag för att skapa ett serviceprotokoll. På serviceordern kommer automatiskt kommentarer från föregående service upp och vilket material som bör användas för den typ av service det är dags för.

Servicesystemet håller själv ordning på hur ofta och vilken typ av service som skall göras på era modeller och genererar då korrekt serviceorder.