Skapa mallar


Skapa mallar så slipper du en hel del tråkigt återkommande arbete och kopierande av servicepunkter och information.

Systemet innehåller flera olika mallfunktioner:

– servicemall för serviceordrar. En servicemall används för att specificera vad som behöver utföras vid service och skapar enkelhet för teknikerna ute. Den ligger även som underlag för serviceprotokollet och ger spårbarhet för vad som är gjort och behöver göras i framtiden.

– infomall för serviceobjekt

– egenkontroll för ordrar. Egenkontroll kan även användas för riskanalyser, till exempel som servicemall på Anläggning.

e-postmall för utskick från arbetsorder.

Behöver du fler snarlika mallar kan du välja att duplicera en mall, ge den ett särskiljande namn och fylla på, ta bort eller korrigera servicepunkterna.

Exempel på en servicemall
Bild: Ett exempel på en servicemall.