Språkanpassning


Stämmer inte uttrycken i systemet med de ni använder? Då går det att anpassa språket och uttrycken!

Exempel på sådant våra kunder ändrat:
egenkontroll blev formulär
användare blev tekniker