Språkanpassning


Stämmer inte uttrycken i systemet med de ni använder i er verksamhet? Då går det att anpassa språket och uttrycken!

Exempel på sådant våra kunder ändrat:
egenkontroll blev formulär
användare blev tekniker
serviceobjekt blev objekt

Allt för att systemet ska passa er verksamhet och vara enkelt att använda!