Statistik


statistik

Få ut statistik över arbeten ni utfört. Vad det är som kostar och var det finns utrymme för förbättring. Hur många timmar faktureras på månad och vilket material som går åt mest.

Se hur mycket förbrukningsmaterial ni gör åt och planera inköp för framtiden.

Möjligheterna är många och det finns alltid möjlighet att producera statistik – även retroaktivt.

Statistiken kan skräddarsys efter önskemål för att få fram det som är viktigt för er verksamhet.