Tidsrapport


Exempel på tidsrapport där man ser några av de olika färgkoderna.

Med tidsrapporten är det enkelt att redovisa vart timmarna läggs för de anställda, och vilken typ av arbete som det utförs mest av.

Genom färgkodning av tidsrapporttyperna (t ex vabb, övertid, restid) ser man snabbt de olika typerna och tiden för dessa.
Administratören kan också ändra färgerna om ni vill välja andra än de förinställda. 

Tidrapporten går även att använda för att fakturera till exempel externa resurser eller rapportera övertid.

All tid som rapporteras på ordrar i systemet förs automatiskt över till tidsrapporten för att minimera och underlätta arbetet.

Tidsrapporten går att skriva ut, exportera till Excel eller Visma för den som använder det systemet.