Tidsrapport


tidsrapport

Med tidsrapporten är det enkelt att redovisa vart timmarna läggs för de anställda, och vilken typ av arbete som det utförs mest av.

Tidrapporten går även så klart att användas för att fakturera till exempel externa resurser eller rapportera övertid.

All tid som rapporteras på ordrar i systemet för automatiskt över till tidsrapporten för att minimera och underlätta arbetet.