Historia

OO Software AB grundades 2014 och skapades av Börje och Robin.

Tillsammans påbörjades utveckling av ett servicesystem. Robin, en programmerare och programutvecklare som studerat Systemarkitektur vid Högskolan i Borås. Börje med stor vana av servicearbete, som anställd och som egen företagare. Kombinationen av Robins förmåga att fånga upp idéer samt överföra dessa till ett väl fungerande system och Börjes erfarenhet inom hur serviceverksamhet bör fungera ger ett bra koncept.

Många serviceföretag hanterar servicedokument manuellt eller i olika system. Även Börjes företag jobbade med olika lösningar som tog tid och var krångligt.  Att hitta ett system som hanterar helheten har länge varit ett önskemål. Ett system där allt är samlat och kunden med enkelhet kan göras delaktig i. Då detta system inte fanns på marknaden växte idén fram om att skapa ett system som är ekonomiskt för små och medelstora företag att använda. Systemet är byggt med tanken att det skall fungera i många miljöer och med olika förutsättningar. Systemet är språkbaserat och skalbart för olika behov.

Drygt ett halvår efter start är servicesystemet klart och det går in i beta-stadiet. Börjes företag jobbar nu aktivt i systemet – samtidigt som vidareutveckling sker. Under loppet av ett år läggs funktionalitet till under tät kommunikation med beta-testarna. Resultatet blir OO Software AB:s servicesystem.