Nyheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet skickas automatiskt till alla som har eller testar systemet.

Utveckling och uppdateringar hittar du också i vår Dokumentation under Systemuppdateringar.

Mars

På en mobil enhet hittar du dessa tre symboler under "fönstret" - chat, timer, anteckningar

Ändring i timer

Undrar vart Timern tog vägen?

För att timerna ska visas behövs Timerinställningar för (tidsartiklar) för arbetstid, restid och kilometer ställas in. Läs hur du gör det här.

Nyhet i inställningar för Planeraren

Max antal bokningar som visas i Resurs per dag/resurs kan ställas in. Klicka på kugghjulet i Planeraren. Den nya inställningen sparas automatiskt. Finns det fler är inställt antal visas det med ett + och en siffra.

Favoritfilter i Planeraren/Resurs

Har du sparat filter som Favorit i Att göra? Nu ser du dina favoritfilter även i Planeraren under Resurs-fliken och kan filtrera listan på samma sätt.

Läs mer om hur du skapar Favoriter.

Februari

Tidsrapport – lite ändringar

Vi möblerade om lite i Tidsrapporten för att göra det tydligare. Vi flyttade upp fältet för din ARBETSTID och la till rubriken TID där du lägger in dina tider eller ser tider från ordrar.

Använder ni inställningen Övrigt i Tidsrapport? Vi har bytt rubrik på fältet till TILLÄGG.

En timer är igång !

Nu ser du om det finns en startad timer vilket markeras med ett rött utropstecken !

Antal ej avslutade timers visas också – den övre siffran. En ej avslutad timer är tid som ännu inte kopplats till en order.

Timers du avslutat och kopplat till en order eller tagit bort ser du genom att klicka på Avslutade timers längst ner i listan.

Läs mer om Timer-funktionen här.

Ny funktion i Timer

Har ni flera Uppdrag på en order eller använder inställningen för arbetsorder Visa Övriga artiklar kan du nu välja vilket Uppdrag du vill lägga Timern på.

Har ni bara ett uppdrag och inte använder Övriga artiklar/tid eller separera tidsartiklar behövs inget val göras och rutan kommer inte upp.

Detta gör det lättare att styra hur ni vill att tid och resa ska redovisas på en order.

Notifikationer – ny inställningsmöjlighet

Som standard får alla notifikationer som inloggade i systemet.

I dina kontoinställningar väljer du om du vill ha notifikationer även som e-post eller SMS.

Nu kan du också ställa in för vilka aktiviteter (skapade och ändrade) du vill ha notifikationer.

Klicka på ditt användarnamn för att komma till dina kontoinställningar och markera dina val under Notifikationer.

Ändring gällande ”Övrig tid”

Övrig tid i Planeraren kan nu kopplas till en tidsrapporttyp i Tidsrapport. Det görs i Planerarinställningarna.

Tidigare har man bara kunnat välja färg på Övrig tid och tidsrapporttypen var låst till det exakta uttrycket ”Övrig tid”.

Standardfärg på Övrig tid är svart. Väljer man en annan tidsrapporttyp är det den färgen som visas i Planeraren. Självklart kan ni ha kvar Övrig tid och svart om så önskas.

Har ni inte Övrig tid som tidsrapporttyp väljer systemet automatiskt den typ som är närmast i listan, vanligtvis Normal.

Vi passade på att byta namn på Inställningar för Planeraren till Planerarinställningar. Så nu hittar man den lite lättare :).

Skapa order direkt i Planeraren

Nu kan du klicka på en dag i Planeraren och direkt skapa en arbetsorder.

 • Välj resurs.
 • Ange klockslag.
 • Scrollar längst ner i popupen och klicka på Lägg till en ny arbetsorder.
 • En ny arbetsorder öppnas.
 • Fyll i ordern och klicka på spara.

Ny symbol i Servicepunkter – ”Inte tillämpbar”

Har ni servicepunkter som inte är tillämpbara på just denna serviceorder? Istället för att behöva slänga hela punkten i papperskorgen finns nu denna symbol för ”Inte tillämpbar” i listan över servicepunkter under ”Har status”.

Logo Finepart

Välkomna som användare av Serviceprotokoll.se!

Finepart – World-leading provider of non-thermal precision cutting.

Januari

Logo Techmea

Välkomna som användare av Serviceprotokoll.se!

Larmtech i Väst AB och Säkra upp.nu erbjuder larm och säkerhetslösningar för hem och företag.

Techmea AB utför energi & produktionsbesparande uppriktningar. Deras motto är ”Vi säkerställer din produktion.”

Nyheter i korthet

 • Planeraren: On-mouse-over visar nu Bokad av nn datum. Detta visas även i popup-fönstret när du gör en bokning.
 • Försäljningsorder har fått ett nytt fält för Leveransdatum.
 • Arbetsorder: Ny inställningsmöjlighet i Arbetsorderinställningar: ”Kräv att egenkontroller är klara för att signera ordern”.
 • Serviceprotokoll: En egenkontroll kan inte signeras om den innehåller ej godkända punkter.
sortera resurser i användargruppsinställningar

Ordning på resurserna

Ordningen på tekniker/resurser i Planeraren styrs av ordningen i Användargruppen och är densamma på alla ställen där resurser listas i Planeraren. 

Du vet väl att du lätt ändrar ordningen på användarna? Logga in med ert admin-konto, gå till Användargruppsinställningar och dra i de tre prickarna till önskad plats.

Annat än timmar i tidsrapport?

OBS: Vi har ändrat namnet på fältet i Tidsrapporten till TILLÄGG (tidigare Övrigt)

För att du ska kunna ange annat än timmar i tidsrapporten har vi lagt till ett Tillägg-fält. Fältet kopplar du ihop med specifika tidskoder i ert administrativa system. Använd det t ex när du har utlägg som ska redovisas eller anger beredskap i antal istället för timmar. 

För att komma igång behöver lite inställningar göras.

Steg 1

 1. Logga in med ert adminkonto. 
 2. Klicka på Tidsrapportinställning.
 3. Klicka på Visa Tillägg för att aktivera ett extra fält i Tidsrapport.

Steg 2

Härifrån krävs inte admin-login men rättigheten för användaren att Redigera typlista för Tidsrapport.

 1. Gå till Tidsrapport och klicka på Ändra typer (Övrigt) längst ner på sidan.
 2. Klicka på +-tecknet och fyll i önskade tidsrapporttyper och koden från ert adminsystem t ex Fortnox. 
 3. Välj färg för typen. 
 4. Klicka på Spara.

Steg 3

 1. För att underlätta för den som lägger in i fältet Övrigt kan du ange beskrivningar. Klicka på Ändra beskrivningsförslag (Övrigt).

Steg 4 (ev.)

Tidsrapporttyperna för Övrigt kan vara en Tidsartikel.

 1. Gå till artikeln du vill ska flyttas över till Tidsrapport när den används i en order.
 2. Klicka i FLYTTA TILL TIDSRAPPORT och välj vilken typ som ska kopplas. Typerna ni angett för Typer (Övrigt) finns längst ner i dropdownlistan med era tidsrapporttyper.

December

Sätt igång och tagga!

Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt eller artiklar.

Läs hur du skapar och använder taggar

Välkomna nya kunder!

Vi är glada att få hälsa Hillmo Maskinteknik och Roland i Slandrom välkomna som användare av Serviceprotokoll.se

Offert-lyft!

Vi har gett funktionen Offert ett litet ansiktslyft och utökade funktioner. Och mer kommer. Allt utifrån önskemål och förslag från er, våra kunder.

Bland annat ser man nu när, till vem och vem som skickat en offert. Vi passade på att lägga denna funktion på Arbetsorder och Serviceprotokoll också.

Läs mer om Offert

Så här ser e-postmeddelandet med offerten till kunden ut. OBS! Kan komma att ändras!

Digital signering

Nu kan du få dina offerter digital signerade av kunden. E-posta offerten som vanligt. Kunden godkänner offerten genom att klicka på en krypterad länk och sedan signerar.
Inställning av admin krävs!

Läs mer om digital signering

November

Logo Alimak Group

Alimak Group – användare och delägare

Vi välkomnar Alimak Group både som delägare i Serviceprotokoll.se och användare av vårt system.

I och med samarbetet med Alimak Group tar vi steget ut på den internationella servicemarknaden. Alimak Group har tekniker över hela världen och först ut att använda vårt system utanför Sverige blir Australien och Spanien. 

Alimak konstruerar och tillverkar branschledande lösningar för vertikala transporter.

Besök Alimak Group

Ny artikel? Snabbt fixat!

Finns inte artikeln i artikelregistret när du ska lägga till den på en order, offert eller kund?  Nu kan du snabbt lägga till artikeln med artikelnummer, beskrivning och pris direkt i en popup. 

Läs mer om artikelregistret

Logo MarinService

Välkomna!

Vi hälsar Skåneportar, Team PTL AB och MarinService varmt välkomna som användare av vårt system.

Portar, värmepumpar och båtar … Serviceprotokoll.se funkar för så många olika tjänster.

Oktober

Skapa Favoriter

Nu kan du spara sökfilter som Favoriter!

Trött på att ställa om ditt sökfilter hela tiden? Skapa Favoriter istället!

Du kan skapa så många favoriter du vill och får plats med och på alla ställen där det finns en Spara inställningar-knapp – Att göra, Arbetsorder, Serviceorder …

Läs mer om hur du skapar Favoriter.

Logo Microsoft Dynamics NAV

Integration med Soft One och Microsoft Dynamics NAV

Vi erbjuder nu integration med ytterligare två affärssystem – SoftOne och Microsoft Dynamics NAV (fd. Navision). Integrationer hittar du under Gruppinställningar inloggad med ert admin-konto.

Utveckling Kundregistret

Efterlängtat och nu är det fixat – möjligheten att sortera och filtrera i kundregistret via den detaljerade listvyn.

Vi har också lagt till Historik på kund.

Att se historik är en användarrättighet som ställs in med ert admin-konto. Rättigheten finns under Övrigt på användaren. Det ger också rättigheten att se historik på arbetsordrar.

Flytt av modul- och användarrättighet

En hel del användarrättigheter och modulinställningar som tidigare ställts in av oss kan ni nu själva styra över.

Ändringen kräver ingen åtgärd från dig som kund, utan era valda inställningar är överflyttade.

Fördelen är att ni nu själva, med ert admin-konto, kan aktivera fler moduler och ställa in användarrättigheter på dessa.

Sortera arbetsorder

Sortera mera!

Nu kan du också sortera ordrar inne på en Kund, Anläggning och Serviceobjekt.

Klicka på Visa alla under ordrarna för att få fram sorteringsmöjligheten för alla ordrarna. Klicka på tabellnamnen för att sortera. En pil markerar vilken sorteringsordning du valt.

Ser du inte Visa alla? Det beror på att det finns färre än 10 ordrar. Då visas pilen direkt.

Använder ni Register – Ordrar?

Där har vi nu lagt till listvy och kategorier för att sortera informationen. Kategorierna är de samma som finns att välja på i Att göra.

Analys av kostnader för en läcka

Dokumentera, analysera och minska kostnaden vid läckor

Ingen ny funktion men en högst aktuell funktion med dagens energipriser.

Servar ni tryckluftsanläggningar? Använd då vår modul Läcksökning för att dokumentera läckor. I modulen finns ett analysverktyget där du snabbt ser hur mycket läckan kostar i pengar, kWh och i läckt CO² bl a, om den inte åtgärdas.

Kontakta oss om du vill använda Läcksökning så aktiverar vi modulen.

Nu visas klockslag för bokningen!

Att göra-, Arbetsorder– och Serviceorderlistorna och Order-registret visar nu statusen BOKAD samt bokat klockslag istället för årtal.

Undantaget är om bokningen är satt till start 00:00 då visas fortsatt årtal.

September

Serviceprotokoll-inställning att fixa!

Tillagd inställning för att visa alla kontrollpunkter med beskrivningar längst ner i det utskrivna serviceprotokollet.

Inställningen görs genom att logga in med admin-konto och klicka på Modulinställningar – Serviceprotokollinställning och markera ”Visa servicepunktsbeskrivningslista i slutet av protokollet”

Varmt välkommen – The First Impression Company!

”Oavsett vilket sorts möte så står det alltid kaffe på bordet”.

The First Impression Company hjälper företag att skapa ett första intryck genom att leverera, ansvara för installation och inställningar samt serva kaffeapparater och varor som hör till.

Vi är så glada att ni valt Serviceprotokoll.se för att hålla reda på er service.

Citatet är från The First Impression Companys hemsida.

Tobias, Joel, Rasmus, Robin och Börje.

Fika med oss?

Vårt kontor behövde lite uppfräschning och framförallt möjlighet att fixa kaffe. Nu är renovering klar! Vi har nu också möjlighet att ha mindre möten på vårt kontor.

Har du vägarna förbi Katrinedalsgatan 53 är du hjärtligt välkommen att titta in till oss! Vi lyssnar förstås på The First Impression Company och ser till att ha färskt kaffe!

Hitta till oss

Nyheter i korthet

Kontaktorder: Sorteras på planerad datum istället för på skapad datum.

Tidsrapport: Om det finns osparad tid på en order adderas den till tidsrapporten vid laddning.

Offert: Lagt till möjlighet att skicka offerten direkt från offerten med e-post.

Listvyn för Försäljningsorder visar netto, totalt och TB.

Serviceprotokoll: När du utför en service kan du ändra och lägga till information om serviceobjektet genom att klicka på pennsymbolen. En snabbväg öppnas där du gör dina ändringar. Klicka på spara.

Vi har lagt till integrationsmöjlighet till affärssystemen PEAccounting och Pyramid.

I Systemuppdateringar lägger vi fortlöpande in nya uppdateringar.

Exempel på kommentarsfält

Kommentarsfält på serviceorder

Nu finns det ett kommentarsfält på serviceorder och serviceprotokoll, precis som det du redan är van vid på arbetsorder.

Kommentarerna kan ändras eller tas bort, visas för kund eller endast internt.

Du vet väl att du också kan låta dina kundanvändare skriva och svara på kommentarer på ”sina” ordrar? Tilldelad tekniker får en notifikation när en kommentar är inlagd av kunden.

Läs mer om serviceorder / Läs mer om kommentarer

Klona serviceobjekt – ny användarrättighet

Nu kan ni välja vilka användare i er grupp som ska ha rättighet att klona ett serviceobjekt. 

För att ställa in denna rättighet behöver ni logga in med ert admin-konto, välja medarbetaren som ska ha denna rättighet och klicka på Ändra rättigheter. Under rubriken Serviceobjekt hittar du knappen Klona.

Läs mer om serviceobjekt

Joel Larsson

Joel tillbaka på 100%

Nu har lille Malte börjat på förskola och vår säljare Joel är tillbaka på fulltid.

Boka gärna in ett möte så berättar han om fördelarna med att använda Serviceprotokoll.se och visar hur systemet fungerar. Live eller via nätet efter era önskemål.

Du når Joel på tel 033-323 31 33 eller e-post joel@serviceprotokoll.se

Augusti

Logga för Jape AB

Varmt välkomna Jape AB laserservice!

Jape AB säljer samt utför service och underhåll på Bystronic Lasermaskiner.

Läs mer på Jape AB´s hemsida

Vi välkomnar ME Storkök som kund hos oss!

Exempel på egen text i bokningsmeddelande

Epost/SMS-funktioner

Har du sett att det nu går att skicka SMS från Serviceprotokoll.se?

I vårt system finns många olika sätt att kommunicera med kunder och internt. I vår Dokumentation finns nu en hel sida med tips på alla möjligheter för epost och SMS.

Till sidan Epost/SMS-funktioner

Juni

Välkomna Port & Industriservice

Vi är glada över att kunna hälsa Magnus och Niclas som driver Port & Industriservice i Ljungby välkomna som kund hos oss.

Logga för Port & Industriservice Ljungby

Port & Industriservice hemsida

Vi välkomna Sydsvenska truckservice som kund hos oss!

”Sydsvenska Tryckluftsservice AB erbjuder total service och reparation av mobila och stationära kompressorer och kompressoranläggningar, allt från sjukhus,tandläkare tung industri, mjölkbönder och brunnsborrare.”

Sydvenska truckservice hemsida.

Fri klarmarkering i tidsrapport 

Frustrerad över att en tidsrapport inte kan klarmarkeras för att fördelade timmar ej överensstämmer med inlagd arbetstid? Vi fixade en ny inställning ni kan testa. Men den går det att klarmarkera även om tiderna inte stämmer. Information om differensen anges fortfarande.

Gör så här:

 1. 1.Logga in med ert admin-konto.
 2. 2. Klicka på Ändra tidsrapportinställningar under Modulinställningar.
 3. 3. Klicka i  Fri klarmarkering under Vyinställningar.

Läs mer om Tidsrapport.

Bättre koll på boknings-bekräftelser

Att hantera bokningsbekräftelse på ordrar har blivit smidigare. Nu ser du när en bokningsbekräftelse har skickats till kontaktpersonen på ordern, om bokningen ändrats efter att bekräftelse skickats samt kan skicka direkt från detaljvyn på en order. 

I bokningsbekräftelsen har vi dessutom lagt till ordernumret.

Läs mer om bokningar i Dokumentationen om Arbetsorder.

Mobilvy där man ser info om objektet man är på

På vilket uppdrag är jag?

För att göra det lite tydligare var du är i en order la vi till en informationsruta längst upp som anger vilket uppdrag du är på (serviceobjektet + beskrivningen av uppdraget). Trycker du på rutan så kommer du längst upp på uppdraget.

Rutan finns endast i mobil.

Se faktura direkt på en arbetsorder

För er som har integration med Fortnox finns nu en snabbväg att se en faktura. 

Längst ner på en fakturerad arbetsorder finns en länk ”Visa faktura”.

Fakturan visas som pdf. 

Koppla ett avtal till uthyrning

Uthyrning är under utveckling och det tillkommer funktionen lite då och då. Så nu kan du lägga till ett avtal eller en försäljningsorder på en bokad uthyrning.

Klicka på bokningen och välj det du vill skapa. Objektet, kunden och datum fylls i automatiskt i den skapade ordern eller avtalet. 

Läs mer om Uthyrning.

Välkommen Brandservice Örestads Brandtjänst AB!

Brandservice Örestads Brandtjänst AB erbjuder olika typer av brandskyddsredskap, förser sina kunder med utrymningsplaner och annat brandmaterial. De håller även i praktisk och teoretisk brandskyddsutbildning i hela Skåne.

Brandservice Örestads Brandtjänst AB´s hemsida

Maj

Nu kan kundanvändare lägga och svara på kommentarer. I exemplet här har vi maskerat kundanvändarens användarnamn av säkerhetsskäl.

Kundanvändare:
Layout- och funktionsändringar

En ny rättighet för kundanvändare är tillagd: Visa bruttopriser.
För att ställa in rättigheten till en kund gör så här:

 • Leta upp kunden
 • klicka på kundanvändarens epost
 • välj Ändra rättigheten.

Vi passade samtidigt på att snygga till och förenkla rättighetssidan.

Dessutom kan en kundanvändare nu skriva egna och svara på kommentarer på ”sina” ordrar. Tilldelad tekniker får en notifikation när en kommentar är inlagd av kunden.

Utvecklingsförslaget fick vi från en av våra kunder – IMA Pump. Tack för alla bra förslag vi får in!

Symbol för uppdatering - två pilar i cirkel

Få full koll på utvecklingen av Serviceprotokoll.se

För att ge er snabbare information om vilka uppdateringar och utvecklingar som sker finns nu sidan Systemuppdateringar.

Sidan hittar du under Support Dokumentation. Är du inloggad – klicka på länken Användarmanual.

Listan uppdateras i slutet av varje vecka. Nedan ser du några exempel på uppdateringar publicerade på sidan Systemuppdateringar.

Nyheter i korthet

Det går nu att ange räkneverk  Gruppens modeller. Läs mer i Dokumentationen.

Från Planeraren / Uthyrning kan du skapa ett avtal eller inköpsorder direkt på en bokning. Läs mer i Dokumentationen.

I listvyer kan du välja att sortera på kategorin TB (totalpris).

När du skapat en offert och från den genererar en försäljningsorder skapas också en följesedel som kan skrivas ut. Villkor mm från offerten kommer automatiskt med på följesedeln.

Lager. Sökning på kommentar möjlig.

Kundregister. Karta som visar kundens anläggningar tillagd. Tänk på att tillåta Platstjänster i din webbläsare. Om du inte ser kartan kontakta oss så öppnar vi funktionen.

Hämta info direkt från Bolagsverket

När du lägger till en ny kund kan du hämta företagets namn och adress automatiskt från Bolagsverket. Skriva in organisationsnummer för kunden och klicka sedan på förstoringsglaset. Klart!

Ytterligare information kommer att kunna hämtas automatiskt – när/om Bolagsverket lägger till det i sitt API.

Gustaf Björkman på Besiktningsbolaget
Gustaf Björkman på Besiktningsbolaget.

Därför valde Besiktningsbolaget Serviceprotokoll.se

Kan ett besiktningsbolag ha nytta av Serviceprotokoll.se? Vi pratade med Gustaf Björkman på Besiktningsbolaget som jobbat med vårt system ett drygt halvår.

Vi har länge letat efter ett sätt att strukturera servicen av de avfuktare som vi har installerat ute hos kunder, t ex i krypgrunder. Av en tillfällighet fann vi Serviceprotokoll och insåg att tjänsten kunde hjälpa oss med allt från strukturering, planering och serviceprotokoll. 

Läs hela intervjun med Gustaf.

Logga Elektrokök

Elektrokök Storköksservice AB använder nu Serviceprotokoll. Varmt välkomna i gänget!

Elektrokök storköksservice erbjuder service & reparationer i Borås med omnejd och är auktoriserad servicepartner till de flesta marknadsledande tillverkarna inom storkök som t.ex Rational, Getinge, Wexiödisk, Hobart .

Elektroköks hemsida

April

Nyheter i korthet

Kundkommentarer

Kundanvändaren kan skriva och svara på kommentarer. Som vanligt kan endast den som skrivit kommentaren eller en administratör ta bort kommentaren. Den som tilldelats ordern får ett mail om att en kommentar lagts till.
Läs mer om att lägga till kundanvändare.

Ny sökmöjlighet

Du kan nu söka på kontaktperson och i Kundregistret.

Plocklista

Rasmus har städat plocklista/beställningslistan (pdf) lite. Fler designändringar av ALLA utskrifter är på g. 

Menyproblem?

Har du också problem med dropdown-menyerna när du använder Iphone? Nu har Joel klurat ut hur man löser det. Se Fix & trix-sidan så får du instruktioner.

Ställ in antal/värde då du vill ha en signal om att fler artiklar måste beställas.

Sätt beställningspunkt för lagervaror

Nu kan du ställa in så du får en signal när det är dags att beställa fler av en lagervara. När värdet underskrids blir lagervaran rödmarkerad.

Längst ner på en Lagerlista hittar du knappen Beställ bristande som skapar en inköpsorder med artiklarna.

Dokumentation kring Lager

Välj startsida under dina kontoinställningar.

Nya funktioner i dina kontoställningar

Välj vilken startsida du vill ha

Under dina kontoinställningar (klicka på ditt namn när du är inloggad) hittar du nu en lista där du väljer vilken din startsida ska vara när du loggar in i serviceprotokoll.se.

Som standard är din startsida Att göra och om ni valt att inte använda Att göra blir det Arbetsorder.

Ingår du i flera grupper kan du välja startsida för varje enskild grupp. Admin-konton kommer fortsatt till Gruppinställningar.

E-postkopia till dig själv

När du skickar mail från systemet blir reply to-adressen alltid din e-postadress. Vill du ha en kopia till dig själv ställer du in det i dina kontoinställningarna.

Dokumentation kontoinställningar

Välkommen Gotlandsfilter!

Kul att ni valt att använda vårt system. Lycka till med företaget, Adam, och grattis till er nya logga.

Gotlandsfilters hemsidaMars

NETERO använder nu Serviceprotokoll. Varmt välkomna i gänget!

NETERO levererar hållbara nätverkslösningar med en Norrländsk prägel till kontor, lägenheter, fiberföreningar, stadsnät …

Om du behöver support

Slipp gå via din e-post om du behöver vår hjälp eller har en fråga om systemet. Klicka bara på frågetecknet när du är inloggad i systemet och skriv din fråga.

Frågetecknet hittar du överst till höger ihop med chat, notifikationer mm, om du sitter vid en dator och inne i “fönstret” om du använder mobil enhet.

Nyheter i korthet

Arbetstider bokningar

Användarens arbetstider fylls i automatiskt när du gör en ny bokning på en användaren.

Filter Egen status

Vi har lagt till så du kan söka fram serviceordrar där ni har satt en egen status. 

Datum på varje artikelrad

I serviceprotokollet visas Tillagd datum för varje artikel precis som i en arbetsorder.

Generera försäljningsorder

Från en offert kan du generera en försäljningsorder.

Ladda upp dokument för serviceobjekt via serviceordern.

Nu har Rasmus fixat så du kan se och ladda upp dokument och bilder för ett serviceobjekt redan inne på en serviceorder. 

Filerna du laddar upp på en serviceorder kommer automatiskt att läggas till även i serviceobjektets dokumentation i Serviceobjektsregistret.

Uniscents logga

Uniscent använder nu Serviceprotokoll. Varmt välkomna i gänget!

Uniscent arbetar med doftdesign hos företag för att skapa unika miljöer och minnesvärda kundupplevelser.

Nya rättigheter för användare att ställa in

Det går nu att välja vem som kan se och ändra i bokningar på en arbetsorder.

 • Logga in med ert admin-konto.
 • Under Gruppinställningar – Rättigheter för användare, klickar du på användaren som ska ha dessa rättigheter.
 • Scrolla ner till rubriken ARBETSORDER.
 • Klicka i Visa bokningar och Hantera bokningar.
 • Spara.

MFT Maskin och fordonsteknik använder nu Serviceprotokoll. Varmt välkomna i gänget!


MFT Maskin och Fordonsteknik reparerar och servar maskiner och bilar.

Välkommen som användare av Serviceprotokoll.se SÄKA!

SÄKA erbjuder skräddarsydda larm till privatpersoner och företag i Norrköping, Nyköping och Katrineholm.

Besök SÄKAs hemsida

Februari

Välkomna som användare av Serviceprotokoll.se rRebel!

Som officiell importör av professionella espressomaskiner, kvarnar och hetvattensystem från tillverkare som La Marzocco, Mahlkönig, Ditting & Marco erbjuder rRebel ett stort urval av kaffeutrustning till din kaffebar, restaurang eller ditt kontor.

Besök rRebels hemsida