FAQ


Jag kommer inte åt en specifik sida, hur gör jag?

Ditt konto har eventuellt inte rättigheter att se sidan du vill komma åt. Använd ett administratörskonto för att ändra rättigheterna. Se sektion Hantera rättigheter för instruktioner.

Hur fungerar att göra-listan?

Att göra-listan visar service- och arbetsordrar som ännu inte har utförts. Ordrarna är prioriterade baserat på datum och status.

Vad betyder färgerna på service- och arbetsordrar i listan?

Om den vänstra ikonen har en röd bakgrund betyder det att statusen är kritisk. Serviceteamet har eventuellt missat något, eller så är de långt efter. Ikonen blir röd när ett bokat datum har passerats. (Gäller service- och arbetsordrar.)En gul markering betyder att statusen är brådskande. Serviceteamet har ännu inte missat något, men är på väg att halka efter. Ikonen blir gul när ett planerat servicedatum har passerats. (Gäller serviceordrar.) En grön markering betyder att läget är under kontroll. En blå markering markerar service- och arbetsordrar som är färdiga och ligger kvar för dokumentation- och spårningssyfte. HÄR hittar du förklaringar på alla färger och symboler. 

Hur får man fram plocklistan?

På att göra-listan finns en skrivarikon upp till höger i listan, bredvid knappen för filtrering. Använd knappen för att visa material som är planerat att gå åt på de service- och arbetsordrar som visas i listan. Filtreras listan så filtreras även resultatet i plocklistan.

Hur genereras serviceordrar?

En serviceorder genereras med hjälp av en uträkning som görs på serviceobjektet beroende på dess drifttider och intervaller. När tekniker utför serviceordrar sätts den aktuella drifttiden för maskinen och programmet kan på så vis automatiskt räkna ut hur mycket en maskin har gått sedan senast utförda service. Uträkningen används sedan för att generera ett datum för nästa serviceorder.För att generera en serviceorder på ett serviceobjekt används knappen "Generera service". Programmet kommer då även fortsättningsvis generera serviceordrar för serviceobjektet när service utförs.En service kan bara genereras om serviceobjektet har ett serviceintervall. Har inget dagsintervall angetts för serviceintervallen behövs även en drifttid per vecka.

Hur genereras serviceprotokoll?

Ett serviceprotokoll genereras när en serviceorder utförs.

Hur ändrar jag kundnummer på en kund?

För att ändra kundens kundnummer behövs speciella rättigheter. Det är bara administratören som kan ändra kundnummer. Se sektion Lägg till kund för instruktioner.

Vad är servicepunkter och hur funkar de?

Servicepunkter är kontroller som ska göras under utförandet av service. En servicepunkt kan innehålla en status och ett värde. Servicepunkter finns på både serviceobjekt och på anläggningar och läggs med fördel till med hjälp av en servicemall.

Om jag lägger till en artikel på en arbetsorder. Läggs det då till i artikelregistret?

Ja, alla artiklar som läggs som en artikelrad på order - antingen service- eller arbetsorder, läggs även till i artikelregistret för att skapa spårbarhet.

Hur ändrar jag färg i planeraren?

För att ändra färg i planeraren krävs administratörskontot. Logga in som administratör och scrolla ned till den användare du vill ändra färg på. Klicka på användaren och välj användarinställningar. Här kan färgen ställas in.

När kommer knappen "Klar för fakturering" upp på en arbetsorder?

När en order är signerad.

Jag har fått in en extern beställning/arbetsorder på att utföra injustering på nyproducerade lägenheter. Måste jag knyta det till ett serviceobjekt?

Nej, det behöver du inte. I fältet "Beskrivning" skriver du det som kunden vill att du skall göra eller vad som är fel. I fältet "Åtgärd" berättar vad du gör. Fördelen med att skapa ett serviceobjekt i systemet är spårbarheten. I detta fallet kan t ex. fastigheten vara ett serviceobjekt.

Om jag ändrar t ex serviceintervall på en modell i gruppens modeller, hur kan jag få samma ändring på länkade serviceobjekt?

Logga in som admin. Gå till detaljvyn för modellen. Längs ner finns knappen: Uppdatera länkade serviceobjekt. Ett fält öppnar sig där du kan ser ändringar på modellen och kan välja vilka delar du vill uppdatera.