Anytech Scandinavia AB


Anytech Scandinavia AB vänder sig till aktörer inom brunnsborrning och horisontalborrning, grundläggning och grundförstärkning. De förser borrbranschen med maskiner och maskinservice samt tillbehör, reservdelar och kompletteringar. De säljer dessutom annat som en borrare behöver, som borrutrustning, hammare, foderrör och material för vatten- och energibrunnar.

Varför valde ni serviceprotokoll.se?

”Vi valde serviceprotokoll när vårt företag var i ett stadie då verkstaden växte och vi behövde tydligare rutiner för uppföljning av våra kunder och deras respektive maskiner, inkl all historik om respektive maskin, samlat på ett ställe.

En förutsättning var också att det är mobil-anpassat och molnbaserat så att det finns lätt tillgängligt för våra tekniker ute i fält.

Serviceprotokoll är ett program som är väl genomarbetat och helt anpassat för en verkstad och resande tekniker. Vi slipper alla anteckningsböcker, lappar och excelark och kan enkelt och säkert hålla allt på en plats. Dessutom kan våra kunder samt våra avtalsverkstäder logga in i programmet. Vi kan dessutom ansluta serviceprotokoll till FortNox och på så sätt minska ner på extraarbete i samband med fakturering.

Vi har genom de år vi haft systemet då och då hört av oss till Serviceprotokoll med tankar och idéer om förbättringar och de har alltid lyssnat på oss och varit snabba på att göra uppdateringar om vi kommer med önskemål.”

Anytech Scandinavia AB

Logga till Anytech