Tollab


Foto lånat från Tollabs Facebook-konto: @Tollab.se

Tollab arbetar uteslutande med service och installation av entrélösningar såsom portar, grindar, pollare, dockningar, dörrautomatiker etc.

Varför valde ni Serviceprotokoll.se?

”Vi valde serviceprotokoll för vi ville ha ett mobilt och digitalt verktyg för att kontrollera våra serviceobjekt.
Den höga servicen från Robin är guld värd anser vi.”

Hannes Tollbom
Tollab.se