VS Truck

– Jag använder register väldigt mycket för att hitta kunder och objekt snabbt och det går smidigt att skapa ordrar utifrån registerna.

VS Truck AB, med över 100 års erfarenhet inom truckar, är en framstående aktör inom försäljning, service och lager av truckar. Deras fältservicetekniker, som servar och reparerar truckar i Västsverige, behövde ett nytt system för att hantera leverantörskopplingar och snabba upp faktureringsflödet. Vi hade möjligheten att intervjua Johan Skoglund, en erfaren fältservicetekniker på VS Truck, för att höra om deras val av Serviceprotokoll.se och deras upplevelse av systemet.

Varför valde ni just Serviceprotokoll.se?

VS Truck valde Serviceprotokoll.se när de befann sig i en fas av tillväxt och behövde tydligare rutiner för uppföljning av sina kunder och deras maskiner. De sökte efter ett mobilt och digitalt verktyg som kunde strukturera deras servicearbete och samlade historik om varje maskin på en plats. De blev också lockade av systemets leverantörskopplingar och möjligheten att ansluta till FortNox för smidig fakturering.

Vad gillar ni bäst med vårt system?

Enligt Johan Skoglund, fältservicetekniker på VS Truck, är det bästa med Serviceprotokoll.se möjligheten att skapa och generera serviceprotokoll direkt från mobilen. Genom att arbeta i systemet via sin telefon kan han effektivt dokumentera arbetet direkt på plats. Johan uppskattar även att han kan följa leveranser och se när varorna är på väg till kunden. Dessutom ger systemet en stark spårbarhet och möjligheten att enkelt gå tillbaka i protokollen för att se vad som har blivit gjort.

Sammanfattning:

VS Truck har valt att implementera Serviceprotokoll.se för att effektivisera sitt arbete med truckservice och förbättra uppföljning och dokumentation. Genom att använda systemet har de kunnat skapa och generera serviceprotokoll direkt från mobilen, vilket sparar tid och möjliggör snabb och smidig kommunikation med kunderna. Med leverantörskopplingar och möjligheten att ansluta till FortNox har de även förenklat faktureringsprocessen. Som en etablerad leverantör och serviceaktör inom truckbranschen fortsätter VS Truck att dra nytta av Serviceprotokoll.se för att effektivisera sitt arbete och leverera högkvalitativ service till sina kunder.

Besök VS Truck