Priser

En spargris. Det är just vad serviceprotokoll är!

Serviceprotokoll finns i två prisnivåer –
en basnivå kallad Arbetsorder och en premiumnivå kallad Service. Service innehåller allt som Arbetsorder har men med många fler specialfunktioner.I Serviceprotokoll Bas Arbetsorder ingår:


Webbapp (Desktop, Tablet, Mobil)
Tidrapportering
Resursplanering
Arbetsorder
Inköpsorder
EDI-Leverantörsfakturor
Integration mot affärssystem
Kundregister
Artikelregister
Fakturaunderlag
Modelldatabas


Pris 250:-/mån och användareFler än 20 användare?

Be om offert! Kontakta oss!I Serviceprotokoll Premium Service ingår:


Webbapp (Desktop, Tablet, Mobil)
Tidrapportering
Resursplanering
Arbetsorder
Inköpsorder
Serviceorder
Serviceprotokoll
Avtalsmodul
EDI-Leverantörsfakturor
Integration mot affärssystem
Kundregister
Artikelregister
Fakturaunderlag
Statistik
Offertverktyg
Uthyrningsmodul
Kontaktorder
Försäljningsorder
Projekt
Kundportal & Felanmälan
Lagermodul (BETA)


Pris 500:-/mån och användare