Priser


Serviceprotokoll Bas 250kr/mån

Pris per användare och månad, exkl. moms.


Webbapp (desktop, tablet, mobil)
Tidrapportering
Resursplanering
Arbetsorder
Inköpsorder
EDI-koppling
Integration affärssystem
Kundregister
Artikelregister
Fakturaunderlag


Serviceprotokoll Premium 500kr/mån

Pris per användare och månad, exkl. moms.


Webbapp (desktop, tablet, mobil)
Tidrapportering
Resursplanering
Arbetsorder
Inköpsorder
EDI-koppling
Integration affärssystem
Kundregister
Artikelregister
Fakturaunderlag
Modelldatabas
Serviceobjektsregister
Serviceorder
Serviceprotokoll
Avtal
Statistik
Offert
Uthyrning

Kontaktorder
Försäljningsorder
Projekt
Kundportal
Felanmälan
Lager

Fler än 20 användare? Kontakta oss för offert.