Priser


Serviceprotokoll Bas 250kr/mån

Pris per användare och månad, exkl. moms.


Webbapp (Desktop, Tablet, Mobil)
Tidrapportering
Resursplanering
Arbetsorder
Inköpsorder
EDI-koppling
Integration affärssytem
Kundregister
Artikelregister
Fakturaunderlag
Modelldatabas


Serviceprotokoll Premium 500kr/mån

Pris per användare och månad, exkl. moms.


Webbapp (Desktop, Tablet, Mobil)
Tidrapportering
Resursplanering
Arbetsorder
Inköpsorder
EDI-koppling
Integration affärssytem
Kundregister
Artikelregister
Fakturaunderlag
Modelldatabas
Serviceorder
Serviceprotokoll
Avtalsmodul
Statistik
Offertverktyg
Uthyrningsmodul

Kontaktorder
Försäljningsorder
Projekt
Kundportal
Felanmälan
Lagermodul


Fler än 20 användare? Kontakta oss för offert.