.

Kundhantering och försäljning

Skapa enkelt, följ upp och hantera order från inköp till försäljning. Bygg långsiktiga kundrelationer, få full kontroll och följ upp ärenden på smidigt sätt.

Effektivisera din kundhantering och öka försäljningen


Serviceprotokoll.se ger dig ett kraftfullt verktyg för att skapa, hantera och följa upp ordrar, från offert till försäljning.

Med Serviceprotokoll.se kan du enkelt skapa anpassade ordrar och följa arbetet på ett smidigt sätt. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att hantera och uppdatera orderinformation, samtidigt som du har full översikt över uppdrag och åtgärder.

Systemet ger dig möjlighet att samla kundinformation, spåra tidigare köp och kommunicera direkt med dina kunder. Bjud in dina kunder att följa arbetet, lägga kommentarer, se protokoll och vad som gjorts på ett objekt eller anläggning, lägga felanmälningar, uppdatera sina egna uppgifter mm. Kundanvändare ingår i licensen och kostar inget extra.

Serviceprotokoll.se är inte bara en kundhanteringsplattform, det är en partner som hjälper dig att ta din försäljning till nästa nivå. Med offert, avtal och försäljningsorder kan du effektivisera hela processen och säkerställa snabbare affärsavslut. Du kan samla in och analysera viktig försäljningsdata samt generera rapporter för att fatta välgrundade beslut.

Detta erbjuder systemet bl a:
Kundregister
Anläggningsregister
Bjud in kunder i systemet
Rabattbrev
Offert
Avtal
Digital signering
Felanmälan
Försäljningsorder
Kontaktorder CRM
Projekt