Presentation av systemet

Kort presentation av vårt system.